Selv om nye byggeregler gjør det enklere å føre opp mindre tilbygg og garasjer, må man ikke bygge for nær ledninger i strømnettet konstaterer Kenneth Sogn i Skagerak Nett. (Foto: Steinar Bjørseth)

Skagerak Nett ønsker å spare kundene for tid og penger ved å være tidlig ute med informasjon om gjeldende avstandskrav i forbindelse med bygging i nærheten av luftlinjer.

Kilde: Skageraknytt

– Vi har allerede lagt ut informasjon om gjeldende avstandskrav på våre websider og på Skageraks Facebookside, forteller prosjektleder Kenneth Sogn i Plan Distribusjon i Skagerak Nett.

Prosjektet Kenneth leder har ansvaret for å rette allerede registrerte avvik, samt utarbeide retningslinjer for håndtering av fremtidige avvik fra gjeldende avstandskrav.

Huseier er ansvarlig
– Det er viktig for oss at kundene får god informasjon om gjeldene forskrifter slik at de unngår å sette opp bygg for nær våre ledninger. Er feilen først begått er det huseier som må bekoste nødvendige ombygginger. Det kan fort bli dyrt, men HMS er viktigst i en slik situasjon forteller Kenneth.

I følge byggeregler fra 1.7.2015 kan huseier sette opp garasje (inntil 50 m2) eller tilbygg (på 15 m2) uten å søke kommunen.

– Dette gjør det enda vanskeligere for oss å forhindre at det bygges for nære våre linjer. Nettselskapet jobber derfor aktivt med å få ut informasjon til kundene, samt gjøre kommunene oppmerksomme på problemet, sier Kenneth.

Nettproduksjon retter avvik
Det er allerede bygg i Skageraks nettområde som er satt opp for nær våre ledninger. Mange av disse er registrerte avvik oppdaget av vedlikeholdsavdelingen i Nettproduksjon i forbindelse med befaring. Nettproduksjon er i disse dager i gang med å rette avvikene, og har ansvaret for kontakten med berørte kunder.

Og for oss som ikke er kjent med gjeldende forskrifter i forbindelse med bygging nær lavspent luftledninger her er de (for høyspenningslinjer gjelder andre avstandskrav):

• Ved kryssing over hustak, balkong, stillas eller lignende skal avstanden (H) til ledning minimum være 2,5 meter for belagt line, og 4 meter for blank line.

• Ved nærføring skal horisontal avstand til bygningsdel eller andre gjenstander være minimum 0,1 meter ved belagt line, og 1,5 meter for blank line.