Tellenes vindpark i Rogaland er solgt til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi. (Illustrasjonsfoto: EU)

Zephyr og Norsk Vind Energi har solgt den egenutviklede vindparken Tellenes i Rogaland til et investeringsfond styrt av BlackRock, verdens største investeringsselskap og en ledende investor innen fornybar energi.

Kilde: EB (Energiselskapet Buskerud)

Vindparken vil ha 50 turbiner, en total kapasitet på 160 MW og en forventet årsproduksjon på i overkant av 500 GWh når den etter planen står ferdig i 2017. Når vindparken settes i drift vil den være den største operative vindparken i Norge.  Det er inngått en langsiktig kraftsalgsavtale for hele energiproduksjonen.

Zephyr utvikler norske vindkraftprosjekter og eies av energiselskapene Vardar (25 %), Energiselskapet Buskerud (25 %) og Østfold Energi (50 %). Tellenes vindpark har vært utviklet av Zephyr (73,75 % eierandel) sammen med Norsk Vind Energi (26,25 % eierandel), og prosjektet vil ikke kreve ytterligere investeringer fra noen av eierne. Partene er enige om å ikke offentliggjøre finansielle detaljer om transaksjonen.