Samarbeidspartnere om datasentre: Espen B. Danielsen (t.v.) og Peder Nærbø fra Bulk Infrastructure og Claus Nerhagen og Erik Lindseth fra Akershus Energi.(Foto: Akershus Energi)

Akershus Energi og Bulk Infrastructure utvider sitt industrielle samarbeid om datasentre i Oslo og Akershus.

Kilde: Akershus Energi

Akershus Energi kjøper seg inn i Brennaveien 20 B i Nittedal som eies av Bulk Infrastructure. Bygget på 11 000 kvm er tidligere Allers trykkeri på Skytta. De to samarbeidspartnerne har tidligere kjøpt gamle Schibsteds trykkeri i Groruddalen som nå er omdøpt til Oslo Internet Exchange (OS-IX).  OS-IX har de siste 15 årene vært Norges største datasenter og et svært sentralt knutepunkt for internasjonal datakommunikasjon til Norge.

«Investeringene sammen med Bulk Infrastructure er sentrale i Akershus Energi sin industrielle satsing og utvikling av nye forretningsområder som diversifiserer virksomheten. Dette legger til rette for økt inntjening fra andre områder som ikke har eksponering mot kraftpriser», sier Claus Nerhagen, leder for investering, handel og finans i Akershus Energi.

Til sammen kontrollerer Bulk Infrastructure og Akershus Energi et totalareal på om lag 36 000 kvm fordelt på de to byggene. Med total-renovering og omstilling til topp moderne datasentre ønsker man å sikre at byggene blir en viktig infrastruktur i den pågående digitaliseringen av Norge.

”Vi er svært fornøyd med å få til en utvidelse av vårt samarbeid med Akershus Energi. Vi har begge et sterkt ønske om å foredle norsk vannkraft til datakraft og Aller trykkeri på Skytta gir oss et svært spennende utgangspunkt for dette i Oslo regionen”, sier Peder Nærbø, eier og styreleder i Bulk Infrastructure.

Det er byggenes beliggenhet og egenskaper på strøm og fiber som danner grunnlaget for satsingen. Akershus Energi betaler 30 millioner kroner for 50 % av aksjene i selskapet som eier Brennaveien 20B.