Leidulf Skjørestad er glad for det strategiske samarbeidet med Nordic Edge Expo, regionens smartbykonferanse. (Foto: Lyse)

Bystyret i Stavanger kommune har bestilt en visjon og strategi om hvordan Stavanger skal bli en smartby. Direktør for bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad står ved roret, og med seg har han Lyse og en hel region av smarte hoder.

Kilde: Lyse

– Vårt mål er å lage en strategi og en visjon for Stavanger som en smartby som gir gjenklang for innbyggere, våre medarbeidere og bedrifter. Vi skal skape en identitet og gjøre smartbyen til et begrep som flere kjenner seg igjen i, understreker Leidulf Skjørestad.

Perforere siloer
Tirsdag 21. juni ledet han et tredje idéverksted i Stavanger Øst med deltakere fra ulike avdelinger i kommunen og bedrifter som Lyse, Statoil og Cisco.

– Her får vi mange nyttige innspill i debatten om hva visjonen vår skal være, også får vi gode tips om konkrete prosjekter vi kan sette i gang. Mye er på vei allerede som prosjektene i Triangulum, og det er viktig at vi følger opp med nye tiltak, sier bymiljø- og utbyggingsdirektøren.

– Neste idéverksted er med ungdommens bystyre, før vi skriver ut en visjon og strategi som skal opp til endelig behandling i bystyret. Det tydeligste jeg ser fra disse verkstedene er at det ikke handler om teknologi, men om måten vi jobber på. Om å perforere siloene og å jobbe på tvers. Oppvekst og levekår må lære av renovasjon, vann og avløp og motsatt, slår Skjørestad fast.