Enova har gitt støtte til NTE og Evry for å utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene.

NTE og Evry har fått Enova-støtte for å utvikle et nytt, enkelt og standardisert grensesnitt for kundene. Hensikten er at de skal redusere energiforbruket uten å redusere komforten.

NTE og Evry samarbeider om å utvikle en ny, digital kundefront i kjølvannet av AMS-utrullingene. Selskapene fikk ca 7 millioner kroner av Enova til totalbudsjettet på 15 millioner kroner de neste fem årene, og det første resultatet forventes å komme før sommeren 2017.

Gjennom prosjektet «Mitt Energihjem» håper de å bli ferdig med en ny digital kundefront i form av en app før sommeren 2017, som kan brukes på alle moderne plattformer.

1200 boliger

– Siden det er Enova som støtter prosjektet, så sier det seg selv at hensikten er å bidra til at kundene reduserer det totale energiforbruket, sier prosjektleder og forretningsutvikler Erik Hatling hos NTE. Han forteller at de skal plukke ut 1200 boliger i prosjektet, i Nord- og Sør-Trøndelag.

– Appen vi lanserer våren 2017, vil blant annet gi kundene en umiddelbar oversikt over sitt energiforbruk. Når vi ser litt lenger fram i tid, kan vi få timesbaserte produkter og mer dynamiske tariffer både på energi og nettleie.

Da kan det oppstå behov for og ønske om å planlegge og styre produksjon, lagring og forbruk på en mye mer fleksibel og oversiktlig måte enn i dag. – Den dagen skal vi ha utstyret og systemene tilgjengelig for dette.

Hatling forteller at NTE ønsker å gi kundene et grønt forsprang. – Et nytt digitalt grensesnitt er en viktig strategisk satsing for å levere helhetlige og fremtidsrettede energitjenester til våre kunder. Sanntids-visualisering er den første tjenesten som blir tilgjengelig fra dette grensesnittet.