Størrelsen teller dersom du velger elbil av klkimamessige årsaker. Foto: Wikimedia Commons / Kārlis Dambrāns

Store elbiler forurenser mer enn små bensinbiler

Dersom du velger elbil av hensyn til klima og miljø, bør du velge en liten bil. Det viser to ferske rapporter, den ene fra NTNU.
Torsdag, 13 oktober, 2016 - 10:07

Dersom man sammenlikner elbiler og fossildrevne biler av samme størrelse, vil elbilene alltid komme gunstigst ut med tanke på klimavennlighet. Men dersom man sammenlikner de største elbilene med de minste fossildrevne bilene, kan de siste ha et lavere «klimafotavtrykk» i en livssyklusbetraktning. De store elbilene forurenser dessuten mer enn de små elbilene, naturlig nok.

Det skyldes blant annet at elbilene har et høyere «karbonavtrykk» når de ruller ut av samlebåndet enn fossildrevne biler, ikke minst på grunn av batteriene. Dette avhenger også svært mye av om elkraftproduksjonen i de landene der bilene produseres, og i de landene der de lades, har en høy eller lav andel fossilfyrte kraftverk.

Lavt karbonavtrykk

– I Norge er karbonavtrykket fra elektrisiteten vi produserer svært liten, selv om vi skulle regne med inntil femti prosent fossile kilder i vår kraftmiks vil elbilene fortsatt kunne tilby en klimafordel, sier doktorgradsstipendiat Linda Ager-Wick Ellingsen ved NTNU. Hun er også hovedforfatteren bak studien «The size and range effect: lifecycle greenhouse gas emissions of electric vehicles» som ble publisert på forsommeren.

– En hovedutfordring ved slike studier er at energiforbruket i produksjonen av batteriene, som bidrar til den tyngste karbonfaktoren når bilen produseres, oftest er hemmelige. Men jeg var så heldig at jeg, som den første blant internasjonale forskere, fikk fullt innsyn og alle data fra en betydelig batteriprodusent fra Sør-Korea. Dermed kunne vi presentere en analyse basert på reelle tall.

Ellingsen forteller at det litt senere på sommeren ble presentert en liknende analyse – «Cradle-to-Gate Emissions from a Commercial Electric Vehicle Li-Ion Battery: A Comparative Analysis» (Kim et al.) – som bekrefter deres egne funn. Denne analysen har en åpen batteriprodusent som grunnlagsdata – sørkoreanske LG Chem Power. Dette er verdens tredje største batteriprodusent, som leverer til blant annet Ford Focus, som denne studien fokuserte.

Lavere reelle tall

Tidligere studier har vært henvist til å bruke generelle tall for utslipp fra produksjon av batterier. Det har gitt lavere verdier enn det som er reelt med dagens batteriproduksjon.

– Tall som er basert på industritall er en god del høyere enn tall der man har prøve å estimere energibruken. Våre energitall fra 2011-2012 (Ellingsen 2014) var noe høyere enn det LG Chem brukte i 2014. Men i det siste studiet vårt reduserte vi energitallene våre med femti prosent i forhold til energitallenme våre fra 2011–2012 for å ta inn i betraktningen utvikling innen battericelleproduksjon, noe som ga temmelig like utslippstall til Ford Focus-batteriet. Så produksjonsutslippene på batteriene i elbilene i vår artikkel er på linje med det i Kims Ford Focus-studie.

Minde biler lavere utslipp

Ellingsen oppsummerer funnene i sin (og Kims) studie med følgende:

  • Generelt har mindre biler lavere utslipp enn større biler.
  • Elbiler har større produksjonsutslipp enn vanlige biler, men kan gjøre opp for dette i bruksfasen, da elbilen er mer energieffektiv og ikke er avhengig av fossile kilder for fremdrift (strøm kan lages av fornybare kilder)
  • Når man sammenligner elbiler med vanlige biler (av samme størrelse) hadde elbilene 20-27 prosent lavere totale utslipp (når de lades med gjennomsnittlig europeisk elektrisitet, forskjellen/fordelen blir større med renere elektrisitet)
  • Forskjellen mellom liten og stor elbil er mindre når strømmen er laget av renere energikilder
  • Store elbiler vil ikke nødvendigvis ha lavere totale utslipp enn små vanlige biler. Men i Norge er det antakelig slik på grunn av høy andel fornybare kilder i strømmen.

Ellingsen presiserer dessuten: – Vi så kun på på klimagassutslipp. Det tar ikke opp elbil-fordelen med renere byluft, noe som er viktig spesielt i større byer.

Tags: 

På forsiden nå

Proffe, kapitalsterke vindkraftaktører som sitter på avstand kan miste av syne at de går inn i virkeligheten og nærmiljøet til folk, advarer NVE-sjefen.
Mørenett har etablert landets kraftigste infrastruktur for elferge-lading. Gjennom en sjøkabel får begge sider av fjorden kraft fra samme trafo i Hareid.
Det er ikke nok å bygge mer fornybar energi for å lege om kraftsystemet, ettermontering av CO2-fangstutstyr og riving av kullkraftverk vil også bli nødvendig, ifølge IEA.
NVE vurderer om forbrukere skal få knytte seg til nettet med avtale om begrensninger i uttaket. Statnett er positiv, OED bestemmer.
Oslo Economics har utredet NVEs hydrologiske oppdragsvirksomhet, og finner ikke holdepunkter for at det foregår kryssubsidiering.
Etter 13 år som del av konsernledelsen i BKK har Wenche Teigland valgt å slutte i konsernet.
Boliden Odda slipper anleggsbidrag på 40-100 millioner kroner, ifølge NVEs varsel om vedtak.
I 2018 bidro fornybarnæringen med mer enn 65 milliarder kroner i skatter, avgifter og utbytte til samfunnet.
På Hægeland i Vest-Agder er Omexom i oppstartfasen med å legge 9,1 kilometer med høyspentkabel i bakken for Agder Energi Nett.
Telenor har valgt Entelios som leverandør av strøm til mer enn 13 000 anlegg over hele landet.
SFE Nett vinner fram, Hydro og Elkem får ikke gjennomslag.
Hafslund Nett er i ferd med å digitalisere sine gamle anlegg ved hjelp av trådløse og energieffektive små sensorer.
Uklart regelverk, ulik praksis og manglende nordisk kraft-samarbeid gjør det dyrere å nå klimamålene, ifølge Fortum.
Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og den danske reguleringsmyndigheten DUR foreslår å godkjenne den felles søknaden fra Statnett og Energinet om å innføre implisitt tapshåndtering på Skagerrakforbindelsen.
Helgeland Kraft Strøm vant anbudet for levering av strøm til Rana kommunes anlegg de neste to årene med opsjon på ytterlige to år.
Equinor kan få heftig anleggsbidrag for nytt nett i Bergensområdet.
Aker Solutions har gått inn i fullskala flytende havvindparker i California og Sør-Korea, men etterlyser et norsk hjemmemarked. Arbeiderpartiet vil satse, Frp vil skåne strømkundene og la markedet ordne opp.
Solenergiklyngen får styrket finansiering med en ramme på seks millioner kroner i offentlig støtte.
Natt til torsdag ble det oppdaget en vannlekkasje i kraftstasjonen til BKK på Steinsland i Modalen.
Statnett foreslår å øke utbyggingsvolumet på Sørlige Nordsjø II og ønsker selv å koordinere utviklingen av eventuelle nye mellomlandsforbindelser med havvind-tilknytning.
NVE-sjef Kjetil Lund frykter en todelt utvikling med store og kompetanserike selskaper i befolkningsrike områder og små selskaper uten nødvendig kraft ellers i landet.
Konsernsjefene i Fortum, Statkraft og Vattenfall oppfordrer EU til å styrke sine klimaambisjoner for å innfri Paris-avtalen.