Kinesernes storsatsing på sol- og vindkraft gjør veksten i fornybare energikilder større enn all annen ny kraftproduksjon. Foto: Imagechina

2015 ble første året i moderne historie da mer enn halvparten av ny kraftproduksjon i verden var fornybare energikilder.

Kinesernes intensive utbygging av sol- og vindkraft får størstedelen av «æren» for at utbyggingen av fornybar kraft i fjor oversteg fossilbasert- og kjernekraftproduksjon. Det skriver Det Internasjonale Energiagenturet (IEA) i sin ferske «Mid-Term Market Report«.

Ifølge rapporten ble det i 2015 bygget ut 153 GW fornybar energi. Det er 55 prosent av all ny stasjonær energiproduksjon, og en økning på hele 15 prosentpoeng fra 2014.

Bare i Kina ble det installert to vindturbiner i timen hver eneste dag i 2015. Dermed står kineserne i dag for omkring halvparten av all vindenergien som produseres i verden i dag. På verdensbasis ble det dessuten installert en halv million nye solceller hver eneste dag i fjor.

Tror prisene vil stupe

IEA peker på de politiske signalene fra klimakonferansen COP21, og antar enigheten blant verdens toppledere omkring klimaendringer som et alvorlig problem for den moderne sivilisasjonen, vil bidra til at denne utviklingen vil skyte fart i årene framover. Derfor har de revidert sitt estimat for framtidas energiproduksjon.

De tror nå at kapasiteten for fornybar kraft vil vokse med minst 42 prosent fram mot 2021, en økning på 13 prosent i forhold til forrige estimat. IEA understreker at dette er et konservativt estimat.

IEA tror dessuten at solenergi i løpet av de neste fem årene vil stupe til en firedel av dagens priser, mens prisen på vindkraft ventes å synke med minst 15 prosent over samme tidsrom.