Fra venstre under åpningen av Govddesåga kraftverk: Steinar Pettersen, konsernsjef i SKS, Kjetil Solvik-Olsen, statsråd i samferdselsdepartementet, og Monica Sande, ordfører i Beiarn kommune. (Foto: SKS)

Tirsdag ble Govddesåga kraftverk offisielt åpnet. Kraftverk ligger i Beiarn kommune i Nordland og har en midlere produksjon på 58 GWh med en installert effekt på 27 MW.

Kilde: SKS (Salten Kraftsamband)

Kraftverket eies av SKS (Salten Kraftsamband). På åpningen fikk SKS besøk av statsråd Kjetil Solvik-Olsen og ordfører i Beiarn kommune, Monica Sande. Sammen med konsernsjef Steinar Pettersen, foresto disse markeringen med taler og snorklipping.

Ellers ble kraftverksåpningen markert med omvisning og besøk fra flere som på ulikt vis har bidratt til realiseringen av Govddesåga kraftverk, herunder ansatte fra Andritz Hydro, Sweco, Fauskebygg, Statskog, Beiarn kommune, S.J Wiik og representanter fra Samferdselsdepartementet.

I forkant av selve kraftverksåpningen ble det gjennomført møte med Solvik-Olsen hvor bl.a. kraftbransjens rammebetingelser var tema.