Kommune-Norge er i rask bevegelse mot teknologier som skal gjøre byer og regioner smartere. Over 4000 deltar på denne ukes Nordic Edge-arrangement i Stavanger, av disse mer enn 100 ordførere. (Illustrasjonsfoto: Microsoft)

Denne uken arrangeres smartby-konferansen Nordic Edge Expo i Stavanger, med rekordhøy deltakelse. Over 4000 deltakere og mer enn 100 ordførere møtes for å lære om digitalisering, og hvordan ny teknologi kan gjøre norske byer og kommuner smartere.

Kilde: Microsoft 

Tim Turitto, som er globalt ansvarlig for offentlig sektor i Microsoft, er imponert over interessen og innovasjonstakten i Norge.

– Norge ligger langt fremme i den digitale utviklingen, og har svært gode forutsetninger for å skape smarte samfunn.Digital transformasjon skjer ikke over natten, men det er viktig å begynne med et fundament som legger til rette for en organisk prosess, sier Turitto.

Han mener det er avgjørende for kommunene å forstå hvilke data som samles inn, og gjøre dem tilgjengelig på en enkelt teknologiplattform. For så inngå samarbeid med privat næringsliv, akademia og innbyggerne for å bruke dataene og ny teknologi til å utvikle nye tjenester.

– Offentlig sektor kan ikke utvikle smarte samfunn alene. Aktivt samarbeid med lokalt næringsliv og innbyggerne vil fremme entreprenørskap, økonomisk vekst og engasjerte innbyggere, sier Turitto.

Befolkningsvekst skaper utfordringer

Innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i byer. Dette skaper press på det offentlige for å skape byer som er smartere, tryggere og mer effektive for innbyggerne. Teknologi er en viktig komponent for å lykkes med dette – de virkelig smarte byene kobler sammen data og teknologi, analyserer, og bruker innsikten til å utvikle tjenester som gjør innbyggernes liv bedre og enklere.

Smartby er ikke bare selvkjørende busser, smarte trafikklys, eller e-helse som lar eldre bo hjemme lenger. Det er summen av alt man gjør – noe norske kommuner nå begynner å ta innover seg.

– Før var det mye snakk om enkeltstående tjenester og apper. Nå opplever vi en mer helhetlig tilnærming til digitalisering i mange kommuner, og interessen er økende. Nesten alle kommuner vi er i dialog med har startet eller gitt signaler om at de ønsker å satse på en digital fremtid som gir smartere tjenester for innbyggerne, forteller Leif Christian Hanstad, ansvarlig for kommunesatsningen og SmartCity-initiativet i Microsoft Norge.

Over halvparten av landets kommuner har færre enn 5.000 innbyggere, og konseptet smartby kan for noen virke litt fremmed.

– Størrelsen på kommunene gjør at det mange steder i Norge er mer naturlig å snakke om smarte regioner enn smarte kommuner. Samtidig er det viktig å poengtere at alle kommuner, uansett størrelse, har mye å vinne på å digitalisere, sier Leif Christian Hanstad, ansvarlig for kommunesatsningen og SmartCity-initiativet i Microsoft Norge.