Flyfoto av Olkiluoto kjernekraftverk, den nye reaktoren under bygging er plassert inn til venstre i fotomontasjen. (Foto: Wikipeda)

Etter planen skulle Finland ha avduket kjernekraftverket Olkiluoto 3 for nærmere ti år siden. Denne uken fikk vi beskjed om at det er ytterligere forsinkelser på oppstart. Det nye kjernekraftverket vil ikke stå klart før mot slutten av 2018.

Kilde: LOS Energy

Finnene startet utbyggingen av sitte femte kjernekraftverk, Olkiluoto 3, i 2005. Hadde alt gått etter planen skulle anlegget stått klart til produksjon tre år senere.

Tekniske utfordringer og kostnadsoverskridelser

 Denne uken fikk vi beskjed om at det er ytterligere forsinkelser. Det nye budskapet er at anlegget vil stå klart på tampen av 2018. Det er en kombinasjon av tekniske utfordringer og kostnadsoverskridelser som har bidratt til at prosjektet har blitt forsinket med over ti år.

Kjernekraftreaktoren er av ny teknologi, og sikrere enn reaktorene som ble bygget på 70- og 80-tallet.

Sverige og Norge leverer overskuddskraft

Finland er ikke selvforsynte med strøm, og importerer derfor store deler av sitt elektrisitetsforbruk. Norge og Sverige er blant landene som forsyner Finland med overskuddskraft.

Nyheten om at kjernekraftanlegget er ytterligere forsinket kunne derfor hatt direkte innvirkning på de Nordiske kraftprisene. Men, etter årevis med forsinkelser ser det ut til at markedsaktørene har lært å kjenne byggeprosessen som opprinnelig skulle ta tre år. Da meldingen kom hadde det liten innvirkning på de Nordiske kraftprisene. Det kan vitne om at markedsaktørene ikke ble spesielt overrasket da det kom en ny melding om at byggearbeidet er ytterligere forsinket, nesten ti år etter at anlegget skulle ha stått ferdig.

Skal bygge mer kjernekraft

Dersom finnene klarer å ferdigstille sitt femte kraftverk mot slutten av 2018 er de et skritt nærmere å bli selvforsynt av elektrisitet. Ti år med forsinkelser har ikke skremt finnene. Når Olkiluoto 3 står ferdig har de nemlig planer om å bygge enda mer kjernekraft.