Modell av Yara Birkeland, som skal bli verdens første førerløse og helektriske containerskip. Illustrasjon: Yara

Enova har bevilget 46 millioner kroner til lading av elferjer ved kai. I forrige uke ga Enova 133 millioner kroner til utvikling av et førerløst og elektrisk containerskip.

– Ny teknologi i neste generasjons ferjer kan kutte store utslipp. Ferjesamband egner seg godt til elektrifisering, og vi ser at ferjeprosjektene også driver utviklingen framover i maritim sektor generelt, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Sambandet Aukra–Hollingsholm er en av ferjestrekningene der elektriske bilferjer skal få ladeanlegg på kaia. Foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Derfor har Enova bevilget inntil 46 millioner kroner til infrastruktur slik at elferjer i Møre og Romsdal kan lades ved kai. Støtten gjør at fylkeskommunen kan stille strengere miljøkrav blant annet når ferjeforbindelsene Sølsnes–Åfarnes og Aukra–Hollingsholm nå skal lyses ut på anbud.

– En ny tid for godstransport

Yara og Kongsberg gruppen holder på med å utvikle verdens største førerløse og helelektriske containerskip, Yara Birkeland. Selskapene skal bygge et anlegg på Herøya der skip skal fortøyes og lastes og losses automatisk og elektrisk. Prosjektet får nå 133 millioner kroner i offentlig støtte.

– Dersom de lykkes, betyr dette en ny tid for godstransport til sjøs, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad.

Kutter 40 000 biltransporter

Skipet Yara Birkeland skal årlig erstatte 40 000 biltransporter med kunstgjødsel mellom Herøya og containerterminalene i Brevik og Larvik. Løsningene på sjø og land vil kunne kutte i alt 750 tonn CO2 årlig.

I dag finnes ingen helautonome fartøy, og få helelektriske fartøy.

På Enovas hjemmesider kan du lese mer om elferjeprosjektet og om Yara Birkeland.