Adgang til å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd kan bli fjernet. NVE har nå saken til nærmere vurdering. (Illustrasjon: Norges Bank)

NVE ser nærmere på adgangen til å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift

Etter en regelendring i fjor ble kraftselskapenes muligheter til å kreve forskuddsbetalt innskrenket.. Før dette bar kunden risikoen ved konkurser, dersom betalingen ble innkrevd på forskudd.

Mens det i henhold til NVEs nettsider fremdeles er mulig å innkreve fastleddet i nettleien på forskudd, nevnes ikke denne adgangen i forskriftene. Direktoratet ønsker å vurdere om det er behov for å endre forvaltningspraksisen som tillater dette. NVE har fått henvendelser fra kunder som forvirres av mulighetene for forskuddsbetaling.

«I utgangspunktet mener vi at et enkelt og oversiktlig regelverk vil være positivt for bransjen. Når kundene ikke forstår de ulike elementene i regningen, kan det skape omdømmeutfordringer for selskapene. Inntrykket er at en endring i forvaltningspraksisen i liten grad vil føre til likviditetsutfordringer for nettselskapene», sier Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Vi i KS Bedrift Energi er imidlertid klar over at fastleddet i tariffen varierer sterkt mellom de ulike selskapene. Vi ønsker tilbakemeldinger på hvorvidt ditt selskap vil rammes negativt av endringen av forvaltningspraksisen.