I forbindelse fra skifte fra gammel til ny strømmåler er flere kunder i Haugaland Kraft forsøkt svindlet med påstand om at de har stjålet strøm som må betales. (Illustrasjonsfoto: Stein Arne Bakken)

Haugaland Kraft har blitt kontaktet av flere kunder som har blitt oppringt av noen som utgir seg for å ringe fra kundens kraftleverandør.

Kilde: Haugaland Kraft

Disse personene sier at de vet at du som kunde har fått installert ny måler og at de har oppdaget at du stjeler strøm og forlanger at du betaler omgående.

Du blir deretter bedt om å fylle ut et skjema og betale, hvis ikke vil strømmen bli avstengt. Telefonnummeret som det ringes fra begynner med 39. Dette er svindel og vi vil advarer alle våre kunder mot å etterkomme disse henvendelsene.