Med 41 prosent feilmerking topper varmepumpen den lite hyggelige statistikken i en NVE-undersøkelsen.

NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i butikker og i reklame overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2016 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket. De færreste hadde merket alle produktene riktig.

Kilde: NVE

IKEA AS skiller seg ut som et godt eksempel, med nesten feilfri energimerking.

– Vi forventer nå at kjedene sørger for at butikkene gjør seg kjent med regelverket og merker produktene riktig, sier direktør for NVEs energiavdeling, Anne Vera Skrivarhaug.

Nemko AS gjennomførte våren 2017 kontroll av 17 butikker og reklamer på vegne av NVE, som er tilsynsmyndighet i henhold til energimerke­forskriften for produkter. De kontrollerte produktgruppene var fjernsyn, støvsugere, stekeovner til husholdningsbruk og luft til luft varmepumper. Hittil i 2017 er det kontrollert et utvalg av små og store butikker i Rogaland, Vest-Agder og Telemark.

Kontrollene i 2016 og 2017 har vist at ikke alle forhandlere er like flinke til å følge kravene om energimerking. I 2016 kontrollerte vi butikker i Oslo-regionen. Mange av de kontrollerte butikkene er tilknyttet de store kjedene som vi også kontrollerte i fjor. Det ble konstatert fortsatt avvik i kjedebutikkene.

– Det er viktig at produktene er energimerket, både for den enkelte forbruker og for å nå energieffektiviseringsmålene. Etiketten skal være godt synlig og festet til produktet på den måten som regelverket krever. I reklame skal det henvises til energieffektivitetsklasse, understreker avdelings­direktør Anne Vera Skrivarhaug i NVE.

NVE har avsluttet alle disse tilsynssakene og påpekt plikten til å følge kravene. Hvis vi ved senere kontroller finner nye brudd på energimerkeforskriften for produkter kan det føre til sterkere reaksjoner.

– Krav om energimerking av produkter er et kraftfull virkemiddel EU har innført for å gi forbrukerne mulighet til å velge de mest energieffektive produktene. Kravene stimulerer til innovasjon i produktutviklingen og fører til store besparelser i energibruk, sier Skrivarhaug.