Mona Askmann har forlatt Energi Norge til fordel for Norgesnett. (Foto: Energi Norge)

Mona Askmann er ansatt som ny daglig leder for Norgesnett og overtar det operative ansvaret etter Eilert Henriksen som fremover vil konsentrere seg om strukturell vekst av nettvirksomheten.

Kilde: Norgesnett

Mona Askmann (1967) er utdannet sivilingeniør innen elkraft fra NTNU og bedriftsøkonom fra London School of Foreign Trade. Hun begynner i Norgesnett 9. oktober og kommer fra stillingen som direktør for forskning og kompetanse i Energi Norge der hun blant annet ledet EnergiAkademiet.

Tidligere har Mona jobbet med virksomhetsstyring og prosessforbedringer i KPMG, med IKT og IKT-strategi i IBM og Cap Gemini, samt med kabelteknologi og marked i Nexans. De siste tyve årene har hun hatt ulike lederstillinger og opparbeidet seg en solid erfaring fra energibransjen. Mona har også styreerfaring fra blant annet Sintef Energi AS, NEMKO, NEK og Energi 21.