Det innledes nå forhandlinger mellom eierne av Oppdal Everk og TrønderEnergi om en samarbeidsavtale. Sistnevnte er i posisjon til å overta 49,9 prosent av eierskapet i everket. (Foto: Oppdal Everk)

TrønderEnergi er i støtet for å samle en større del av energiforsyningen i Midt-Norge under sitt eierskap. Nå er det Oppdal Everk som står for tur.

I går vedtok kommunestyret i Oppdal å inngå forhandlinger med TrønderEnergi om en samarbeidsavtale med intensjon om å selge 49,9 prosent av eierskapet til Oppdal Everk, som omfatter et nettselskap og et selskap for salg av strøm. Tilsammen dreier det seg om mellom 15 og 20 ansatte i en virksomhet som i en uavhengig analyse er vurdert til en verdi på 140 Millioner kroner. Med på lasset følger også et administrasjonsbygg.

Kommunen har etablert et forhandlingsutvalg som skal avklare detaljene i avtalen. I dette inngår blant annet at det opprettes et felles markedsselskap lokalisert i Oppdal der strømkunder som tilhører TrønderEnergi-eide Kvikne og Rennebu kraftlag og Oppdal Everk inngår.

I Midt-Norge er det et mangfold av små energiselskap. I løpet av kort tid er eierskapet til slike selskaper i Malvik, Tydal, Selbu og Kvikne og Rennebu på ulike måter fusjonert inn i TrønderEnergi. Nå er det Oppdal Everk som står for tur, mens et lignende grep i Gauldal Energi for kort tid siden glapp til Norgesnett.

Oppdal Energi har et etablert eierskap i TrønderEnergi på 3,25 prosent. Verdien på den transaksjonen som det nå legges til rette for er ikke kjent.