Smartgridsenteret etablerer Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter-, programmer og tilknyttede aktiviteter. (Illustrasjon: SINTEF)

Smartgridsenteret lanserer en årlig tildeling av en Smartgridpris for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter.

Kilde: Smartgridsenteret

Målsetningen er å gi økt oppmerksomhet til foregangsaktiviteter innen smarte nett, og på denne måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Hvert år vil Smartgridsenteret fokusere på ett eller flere smartgridtemaer, for å gi oppmerksomhet til viktige områder innen smartgridutviklingen. I 2018 er temaet for konkurransen “Foregangsprosjekt som benytter smartgridteknologier for å øke driftssikkerhet og kostnadseffektivitet i nettet”.

Smartgridprisen for 2018 vil bli tildelt på Smartgridkonferansen 2018, og vinnerne av prisen vil bli invitert til konferansen. Prosjekter på alle nettnivåer vil bli vurdert til å vinne prisen. Utvelgelsen vil gjøres av en jury bestående av et ekspertpanel.

For å vurdere de innsendte bidragene settes det sammen en jury. Vi ønsker en uavhengig jury med god faglig bredde og ber med dette om forslag til jurymedlemmer. Send ditt forslag på mail til  Innovasjonspris@smartgrids.no.