Forslaget i statsbudsjettet om å øke grunnrenteskatten ytterligere er et slag i ansiktet på energinæringen, mener KS Bedrift. (Illustrasjonsfoto: Sonja Stokset)

Regjeringen vil øke grunnrenteskatten ytterligere, en skatt som ikke er provenynøytral.

Av: Audun Kolstad Wiig, KS Bedrift 

Når statsbudsjettet for 2018 senker den alminnelige selskapsskatten fra 24 til 23 prosent, ønsker regjeringen å skru grunnrenteskatten på vannkraft opp. Regjeringen kaller oppjusteringen «provenynøytral».

– Problemet med grunnrenteskatten er at skjermingsfradraget er satt altfor lavt. Skjermingsfradraget må øke, slik at friinntektsrenten i det minste nærmer seg lånerenten, påpeker Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

Vi i KS Bedrift Energi har gjentatte ganger påpekt at dagens skatteregime på vannkraften hindrer nyinvesteringer og oppgraderinger av eksisterende vannkraftanlegg.

– Når slike investeringer fremstår som ulønnsomme, gjør regjeringen omstillingen i norsk økonomi en bjørnetjeneste. Fagre ord om at ren vannkraft er vårt største konkurransefortrinn klinger hult når sektoren er underlagt et dårlig utformet skatteregime, sier Strand.