I statsbudsjettet for 2018 er 34 MNOK foreslått å styrke den internasjonale satsingen til landets energinæring, her illustrert med norskbygde Bugoye kraftverk i Uganda. (Foto: TrønderEnergi)

Regjeringen foreslår å bevilge 34 millioner kroner til Norwegian Energy Partners.

Kilde: OED

Aktiviteten i petroleumsvirksomheten i Norge og i utenlandske markeder er økende. Det samme gjelder utbyggingen av fornybar energi på verdensbasis. Regjeringen vil bidra til at den norskbaserte petroleums- og fornybarnæringen drar nytte av denne veksten og øker sine markedsandeler internasjonalt. 

Støtten til Norwegian Energy Partners (Norwep) er regjeringens viktigste virkemiddel i denne sammenheng. Sammenslåingen av tidligere INTSOK og INTPOW til Norwep  har vist seg svært vellykket og gir økt slagkraft for både petroleums- og energinæringene internasjonalt. Målet er å styrke det langsiktige grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting i norskbaserte energinæringer gjennom fokusert internasjonal virksomhet.

– Verden trenger mer energi. Vi ser en formidabel vekst i fornybar energi i internasjonale markeder, samtidig som olje og gassvirksomheten er i ferd med å ta seg opp igjen etter en vanskelig periode. Jeg er opptatt av at norske leverandører drar nytte av denne veksten og øker sine markedsandeler internasjonalt, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Bevilgningen til Norwep er en viktig del av regjeringens arbeid med å sikre sysselsetting, omstilling og grønn vekst, og skal bidra til at næringene hevder seg i internasjonale markeder som er i vekst. 

– Sammenslåingen til Norwegian Energy Partners har vært vellykket, og vil i årene fremover gi viktige bidrag til å styrke den internasjonale konkurransekraften til disse viktige næringene våre, understreker Søviknes.