Sentrale Sweco-medarbeidere i avtalen med Norad: Børre Helgesen (t.v.), regionleder Energi i Sweco, og Yngve Sælen, prosjektdirektør i Sweco. (Foto: Sweco)

Sweco har vunnet en rammeavtale med Norad. Avtalen består av faglige konsulenttjenester til bistandsinitiativet Ren energi for utvikling.

Kilde: Sweco

Initiativet, som ble opprettet i 2007, har som mål å styrke tilgangen til ren, pålitelig og rimelig energi i fattige land. I tillegg til faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og Norad, skal rammeavtalen også kunne omhandle kapasitetsbygging og teknisk assistanse til institusjoner i samarbeidsland.

– Dette er en svært spennende avtale for Sweco, hvor vi får utvikle oss enda mer på det bistandsfaglige energifeltet. Vi jobber allerede for Norad, blant annet med evaluering av et program for utvikling av vannkraft i Myanmar, og ser frem til flere utfordrende oppdrag gjennom denne avtalen. Sweco former fremtidens bærekraftige samfunn, og for utviklingsland er fornybar energi en viktig driver for fattigdomsreduksjon så vel som for miljøet, sier Børre Helgesen, regionleder Energi i Sweco.

Rammeavtalen dekker en rekke fagområder, som energiplanlegging, teknisk og økonomisk vurdering av energiprosjekter, miljømessige og sosiale konsekvensutredninger, samt vannressursforvaltning relatert til planlegging av vannkraftprosjekter.

Oppdragsgiver anslår at omfanget på innkjøp under avtalen kan bli opptil 8 MNOK per år. Samlet kontraktsverdi for alle avrop antas å bli mellom 15 og 32 MNOK i hele avtaleperioden. Avtalen er på to år, med opsjon på ett + ett år. Sweco er en av fire leverandører som har vunnet kontrakten.