I vakre Leikanger, her illustrert med tettstaden Hermansverk, satsar Sognekraft stort på vasskraftutbygging. (Foto: Wikipeda)

Styret for Sognekraft AS har vedteke utbygging av Leikanger Kraft AS. Satsinga i Leikanger er i storleiken 800 millionar kroner og får ein årsproduksjon på 208 GWh, fornybar energi tilsvarande årsforbruket til meir enn 10.000 husstandar.

Kelde: Sognekraft

Investeringsvedtaket til styret for Sognekraft AS er startskotet for ei av dei største vasskraftutbyggingane i Noreg i dette tusenåret, og er den største satsinga i Sognekraft-regi sidan utbygginga av Årøy kraftverk. Utbygginga av anlegget er allereie i gang med tilrettelegging for tunnelpåslaget i Grindsdalen.