Det skal mye til før NVE innvilger fritak fra å installere AMS (smart strømmåler). Årsaken må være til «vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker» (Illustrasjonsfoto: Lyse)

I et brev til nettselskapene har NVE kommet med viktige presiseringer når det gjelder fritak for automatisk måler (AMS).

Kilde: Lofotkraft

I brevet, som er sendt samtlige nettselskap, presiserer NVE at fritak bare kan gis til kunder som påberoper seg at «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker». Dokumentasjon forstås som at lege eller psykolog skal attestere kundens helseplager og kundens frykt for at plagene kan skyldes kommunikasjonsløsningen i den nye måleren.

Videre presiserer NVE at kunden ikke kan kreve å få beholde sin gamle måler, selv om vedkommende får fritak fra automatisk måler. De bekrefter også at «lavt og forutsigbart forbruk» ikke gir grunnlag for fritak.