Alcoa Mosjøen er ett av Alcoa-konsernets to aluminiumsverk i Norge. Foto: Alcoa

Alcoa Norway ANS har inngått en 15 år lang kraftkontrakt med Nordlicht-prosjektet. Alcoa vil kjøpe hele produksjonskapasiteten fra vindparkene Kvitfjell/Raudfjell på Kvaløya, 30 km vest for Tromsø.

Kilde: Alcoa Norway

Kontraktene sikrer langsiktig leveranse av miljøvennlig, fornybar kraft til Alcoas smelteverk i Mosjøen, og bidrar til å posisjonere Alcoa Mosjøen som et av verdens mest bærekraftige aluminiumverk.

 «Overskudd av bærekraftig energi i Norge bør brukes til langsiktig verdiskapning lokalt. Med denne nye langsiktige avtalen vil vi ta et nytt steg frem mot lavutslippssamfunnet, samtidig som avtalen gjøre oss i stand til å arbeide videre frem mot 2050-målene som er nedfelt i Norsk industris veikart for prosessindustrien», sier Kai Rune Heggland, Norgessjef i Alcoa og Vice President Aluminium Operations EMEA and Australia.

«Samtidig er det ingen tvil om at vår bærekraft og konkurranseevne bare kan sikres hvis vi har tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser, noe som krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side», fortsetter Heggland.

Produksjonskapasiteten til vindparkene i Troms tilsvarer årsforbruket til 50 000 norske husholdninger. Alcoa Norway ANS vil kjøpe all kapasiteten til Nordlicht-prosjektet. Kontrakten vil bidra til fortsatt verdiskapning lokalt i Mosjøen, og er et skritt i riktig retning for å sikre fremtidige jobber både på verket og indirekte hos våre leverandører. Kontrakten illustrerer også konsernets dedikasjon til lokalsamfunnet i Vefsn og til aluminiumsverket og dets ansatte. «Dette er en veldig gledelig dag for Alcoa Mosjøen», sier Kathrine Næss, verksdirektør ved Alcoa Mosjøen.

Om Alcoa i Norge

Alcoa har vært tilstede i Norge siden vi begynte et materialsamarbeid med Elkem (tidl. Elektrokjemisk) på 1920- tallet. I 1962 ble selskapet deleier i Elkem Aluminium. Siden 2009 har smelteverket på Lista og smelteverket og anodefabrikken i Mosjøen vært heleid av Alcoa. De to norske verkene har en samlet produksjon på 286 000 tonn primæraluminium pr. år. Alcoa Norway har ca. 750 ansatte, og en årlig omsetning på ca. seks milliarder kroner (2016). Alcoa Norway ANS er en del av Alcoa Corporation (AA:NYSE), et av verdens ledende aluminiumsselskaper.