Troms Kraft-konsernets svakere resultatutviklingen etter årets første åtte måneder, sammenlignet med tilsvarende periode i 2016, er som forventet, sier konsernsjef Semming Semmingsen. (Foto: Troms Kraft)

Troms Kraft-konsernets driftsresultat etter årets første åtte måneder, før avskrivninger (EBITDA), ble på 322 MNOK mot 313 MNOK for samme periode i fjor.

Kilde: Troms Kraft

 Kraftprisene er fortsatt lave, men produksjonsvolumet har vært høyt så langt i 2017. Nettinntektene er noe redusert i 2017 sammenlignet med 2016, som følge av nedgang i inntektsrammen. Resultat før skatt utgjør 117 MNOK mot 385 MNOK samme periode i fjor.

Resultatet i 2016 var preget av flere engangseffekter, hvorav salg av aksjer i Kvænangen Kraftverk AS var den største og utgjorde 273 MNOK. -Resultatutviklingen så langt i 2017 er som forventet, sier konsernsjef Semming Semmingsen.