15. november gjennomføres politisk streik mot ulovlig innleie av arbeidskraft i Oslo og Akershus. (Illustrasjonsfoto: EL og IT Forbundet)

I vår sto representanter for Fellesforbundet og EL og IT Forbundet i Oslo bak en rapport om innleie på byggeplassene i Oslo og Akershus. Det aller viktigste funnet var et ekstremt omfang av ulovlig innleie fra bemanningsbyråer.

Kilde: EL og IT Forbundet

Onsdag 15. november kl 14.00 blir det politisk streik foran Stortinget. Kravet er et forbud mot bemanningsbransjen i Oslofjordområdet. 

Lovlig streik

NHO er varslet om streiken, og har svart med at de ser på deltakelse på markeringen som ulovlig fravær. NHO mener det er kun LO og forbundene som kan varsle en politisk streik, og ikke foreningene (som det er i dette tilfelle). LO har svart med at adgangen til politisk streik er en viktig demokratisk rettighet, og at hovedavtalen har ingen regler om hvem som kan beslutte politisk streik.

Dette er grunnlaget for den politiske streiken:

Bemanningsbransjen var ment å erstatte faste ansatte ved sykdom og permisjoner, men har ført til fullt frislipp der løsarbeiderkontrakter dominerer. Det har ført til at bemanningsbransjen nå:

Er største arbeidsgiveren på mange byggeplasser

Fortrenger faste ansatte i et så stort omfang at det ikke gir mening å snakke om at fast ansatte er hovedregelen

Gir usikre arbeidsforhold uten garanti for en årsinntekt å leve av

Ikke tar inn lærlinger eller driver fagopplæring

Fører til dårligere produktivitet

Profiterer på å leie ut arbeidskraft

Foregår daglige brudd på bestemmelsene om arbeidstid, overtid og innleie

Innleie er blitt et så stort innslag på byggeplassene at viktige samfunnshensyn står på spill. Vi vil ikke tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk står med lua i handa. I 2005 ble tariffavtaler allmenngjort innen byggebransjen i Oslo­fjordområdet (Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold). Nå er krever vi et forbud mot innleie i det samme området.

Vår politiske streik er ikke rettet mot ansatte i bemanningsbransjen. Vi vil at de skal ha faste og hele stillinger i produksjons­bedriftene våre og normen i arbeidslivet skal være at alle lønnes til man blir permittert eller oppsagt.

I samarbeid med LO i Oslo er dette er initiativtakerne:

  • EL og IT Forbundet Oslo og Akershus
  • Elektromontørenes Forening Oslo og Akershus
  • Fellesforbundet avdeling 1 Oslo og Akershus
  • Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagforeningen
  • Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarbeiderforening
  • Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagforening
  • Heismontørenes Fagforening