Halv vekt med ny mast i aluminium. (Illustrasjon: Statnett)

Gjennom et forsknings- og utviklingsprosjekt har Statnett sammen med bedrifter innen aluminiumsindustrien utviklet en strømmast i aluminium. Masten veier bare halvparten av en vanlig strømmast i stål, noe som gjør den lettere å transportere og sikrere å sette opp.

Kilde: Statnett

– For oss i Statnett har aluminium interessante egenskaper. Vi får en mast som tåler de samme påkjenningene som en stålmast, men med under halve vekten. Denne masten veier 5,5 tonn, mens en tilsvarende mast i stål ville veie ca. 11 tonn. Dermed er den lettere å transportere. Det gir en HMS-gevinst ved at større deler kan monteres på bakken og vi trenger færre helikopterløft, forteller Statnetts prosjektleder Øyvind Welgaard. –På lengre sikt er visjonen å utvikle en mast som kan monteres uten at vi har montører som arbeider over bakkenivå.

Welgaard trekker også frem betydningen av de rette samarbeidspartnerne. -Dette er et samarbeidsprosjekt der vi bruker norske materialer og norsk kompetanse for å utvikle et nytt produkt, forteller Welgaard. Det er Statnett, Hydal Aluminium Profiler, Hydro, Kapp Aluminium og VP Metall som har deltatt i prosjektet, i tillegg til bidrag fra Sintef, NTNU og ELFA.

–I dette FoU-prosjektet har vi hatt et godt samarbeid mellom oss som kunde og brukere av produktet, de ulike leddene i leverandørindustrien og forskningsinstitusjonene. Med ulike innganger har vi hatt bredt sammensatt kompetanse og et felles mål å arbeide mot.

Prosjektet med å utvikle en alumiuniumsmast til bruk på de høyeste spenningsnivåene og tilpasset nordisk klima og topografi, startet i 2015. Etter planen skal prosjektet være ferdig neste år. Det er laget en prototyp som nå skal testes i full skala, for å få en bekreftelse på at den tåler de belastningene den er designet for.

Utviklingen er finansiert gjennom at Statnett, Hydal Aluminium Profiler, Hydro, Kapp Aluminium og VP Metall har bidratt med egne timer. I tillegg har Statnett bidratt til finansieringen med to millioner kroner og Norges forskningsråd med ti millioner. Innovasjon Norge har bidratt med 1,8 millioner kroner til produksjon av prototypen.