Nelfo-sjef Ove Guttormsen etterlyser større ansvar for norsk kompetanseutvikling i landets mange og store infrastrukturprosjekter.

Når mange av de store infrastrukturprosjektene her i landet går til utenlandske leverandører er det noe som ikke stemmer. Fraværet av ansvar for norsk kompetanseutvikling er på grensen til skammelig.

Den som sier dette er Ove Guttormsen, direktør og daglig leder i Nelfo, det organisatoriske fellesskapet for landets elektroentreprenører. Han understreker sitt poeng med henvisning til milliardprosjektet Follobanen, der kun fire til fem prosent av leveranseomfanget er i hendene på norske leverandører. Utviklingen av landets elektriske infrastruktur er i stor grad preget av det samme.

Sett på bakgrunn av at det på alle hold i samfunnet etterlyses kompetanseutvikling er dette en lite tilfredsstillende situasjon, fremhever Guttormsen. – Når det kun blir «smuler» igjen til norske leverandører blir det nødvendigvis skrinne kår for påfyll av kompetanse.

På veien mot det grønne skiftet mener Ove Guttormsen at den største utfordringen vi står overfor er kompetanseutvikling på stadig flere elektrotekniske fagområder. I denne forbindelse henviser han blant annet til stadige nyvinninger innen sol-, vind- og batteriteknologi. Samtidig påpeker han at det ikke lenger er sikkerhet for liv, helse og materielle verdier som dominerer i vårt forhold til elektrisitet. Nå er det leveringssikkerheten som er løftet opp og frem på den samfunnsmessige dagsorden. Med en elsikkerhet som generelt sett er godt ivaretatt, er dette en dreining i oppmerksomhet som er godt begrunnet, understreker Guttormsen.

Les hele intervjuet med Nelfo-sjef Ove Guttormsen i fagbladet Energiteknikk (nr.7-17), som foreligger primo november.