Ekstremvær er ikke et forbigående fenomen. Vi gjør lurt i å forvente mer av det samme i tiden som kommer. Nå er det preventive tiltak som gjelder. (Illustrasjonsfoto: OED)

Når det gjelder klimaendringene holder det ikke med å erkjenne at vi lever i en tid med stadig mer ekstremvær. Vi må ta grep for å gjøre noe med det.

I kjølvannet av flommen på Sørlandet har vi fått høre at Agder Energi er blitt advart mot hvor de plasserte en av sine nettstasjoner. Bildet av stasjonen i halvt neddykket tilstand sier sitt. Det er lurt å lytte til folk med lokal kunnskap om hvor samfunnsmessig infrastruktur står seg best mot vann og vind. Da er det mulig å slippe unna unødvendige kostnader og andre irriterende problemer.

Å låne øre til denne type kunnskap angår ikke bare Ager Energi. Den henvender seg til alle som har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde alle typer samfunnsmessig infrastruktur. Den er også en påminnelse til hver enkelt av oss om å tenke igjennom individuelle tiltak for å beskytte seg mot ekstremvær. Vi må være forberedt på at det vi tar for gitt kan by på lite hyggelige overraskelser. Det finnes ingen garanti for 100 prosent beskyttelse.

De senere årene har ekstremværene nærmest stått i kø, både her i landet og i enda sterkere grad andre steder i verden. Når NVE-sjef Per Sandberg, i beste sendetid på TV, forteller at vi i tiden som kommer må være forberedt på mer av det samme har det liten hensikt å vende det døve øret til. På godt norsk vil det være ris til egen bak!