– I alle sektorer som bruker energi jobber vi for at elektrisitet og varme skal være naturlige energibærere. Dette gjelder både i bygg, i transport og til industri, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge. (Foto: Øystein Andreas Bjerke)

Energi Norge etablerer et nytt fagforum under navnet "Ta kraften i bruk" som skal jobbe for elektrifisering innen nær sagt alle sektorer som bruker energi. Dette er viktig både for å nå nasjonale klimamål og for å øke fornybarnæringens verdiskaping.

Kilde: Energi Norge

– I alle sektorer som bruker energi jobber vi for at elektrisitet og varme skal være naturlige energibærere. Dette gjelder både i bygg, i transport og til industri. For å nå klimamålene i 2050, må all fossil energibruk konverteres til utslippsfri energi der strøm er den viktigste energibæreren, sier næringspolitisk rådgiver Guro Bøe Wensaas i Energi Norge.

Hun har sammen med kollega Ulf Møller ansvar for det nye fagforumet, som er et resultat av at de tidligere fagforaene for transport og energieffektivisering slås sammen. Fagforumet vil bestå av fageksperter fra Energi Norges medlemsbedrifter.

– Elektrifisering av transport og energieffektivisering blir mer og mer beslektet. Lading av elbil regnes ofte som en del av energibruken i bygg, og elektrifisering av transportsektoren er energieffektivisering. Det nye fagforumet gir oss bedre mulighet til å se tiltakene i sammenheng, sier Wensaas.

Det nye fagforumet skal bidra til at Energi Norge får en tydeligere posisjon når det gjelder smart og effektiv energibruk, der konvertering og elektrifisering er en naturlig del av innholdet. Fagforumet vil behandle saker knyttet til energibruk i datasenter, bygg, byggeplasser, transport, industri, elektrifisering av sokkelen, landbruk og fiske, hydrogen og fjernvarmeproduksjon.

– Spørsmål knyttet til elektrifisering påvirker hele verdikjeden i vår næring. Derfor er vi opptatt av at både energiproduksjon, strømnett og strømmarked er representert i fagforumet. Vi ønsker også deltakere fra hele landet, og etterlyser nå representanter fra Trøndelag og Nord-Norge, sier Wensaas.