Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) lar nasjonale byggeregler overkjøre lokale klimaplaner, mener daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme (Foto: Johnny Syversen)

Norske kommuner får dårligere styring med utnyttelse av lokale varmeressurser etter at regjeringen nok en gang utsetter en vedtatt endring av nasjonale byggeregler.

Kilde: Norsk Fjernvarme

Allerede i mai i fjor ba et klart stortingsflertall regjeringen om å endre byggteknisk forskrift (TEK) slik at nybygg utstyres med alternativer til helelektrisk oppvarming i områder hvor kommuner har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarme.

Regjeringen varslet opprinnelig at en høring av vedtaket ville komme i år, men i forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram torsdag, skyves endringen ut i det blå. Regjeringen tar nå «sikte på» å komme tilbake til Stortinget med saken i 2018, etter en vurdering av «hvordan stortingsvedtaket best kan følges opp», heter det i budsjettforslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Overkjører lokaldemokratiet

– Dette er en klar trenering av stortingsflertallets vedtak og en overkjøring av lokaldemokratiet. Det er uforståelig at departementet trenger flere år på å gjeninnføre en regel som faktisk var gjeldene inntil regjeringen fjernet den i fjor, sier daglig leder Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

Slik energikraven i regelverket er i dag, trenger ikke nybygg under 1000 kvadratmeter å tilrettelegges for fjernvarme, selv om kommunen har vedtatt tilknytningsplikt for slike bygninger. Resultatet er at de nasjonale reglene spenner beina under både fleksible oppvarmingsløsninger og lokale klima- og energiplaner.

– Å utnytte lokale varme, som ellers går til spille, er både ressurseffektivt og sparer store investeringer i kraftnettet. Det frigjør elektrisk kapasitet som kan brukes til for eksempel elektrifisering av transportsektoren. Dette skjønner kommunene, påpeker Juhler.

Har fått påpakning

Senest i mai fikk regjeringen påpakning av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for ikke å følge opp Stortingets vedtak. Treneringen gjelder også et parallelt vedtak om at bygg over 1000 kvadratmeter må kunne dekke 60 prosent av oppvarmingsbehovet med annet enn elektrisitet.

– Kommunaldepartementet skriver mange fagre ord om lokal råderett og at statlig detaljstyring av kommunene skal reduseres i budsjettforslaget. Da er det ganske utrolig at kommunalminister Jan Tore Sanner ikke får opp farta i denne saken, sier Juhler.