Det er et stort behov for investeringer i nettet for å sikre trygg og stabil strømforsyning. (Illustrasjonsfoto: Statnett)

Nettselskapene planlegger å investere vel 145 milliarder kroner i strømnettet fram til 2026. Det viser nye tall fra Energi Norge. Nødvendig modernisering av gammelt nett står for halvparten av beløpet.

Kilde: Energi Norge

– Det er et stort behov for investeringer i nettet for å sikre trygg og stabil strømforsyning. For å kunne gjennomføre dette løftet, trenger nettselskapene rammer som gir langsiktig og stabil avkastning. Her er NVE-renta særlig viktig. Det samme gjelder utformingen av reguleringsmodellen, slik at den gir gode insentiver til å gjennomføre investeringer, sier næringspolitisk rådgiver Trond Svartsund i Energi Norge.

Nettselskapene har en viktig rolle i utviklingen av fremtidens energisystem i Norge. Målet om å redusere klimagassutslipp, både lokalt og globalt, betyr mer fornybar energi, men også mer bruk av strøm, særlig i transportsektoren.

– Dette vil kreve investeringer i smarte og rasjonelle nettløsninger for å optimalisere samspillet mellom produksjon, lokal energilagring og forbruk. Samtidig står vi midt i innføringen av smarte strømmålere, som alle kunder får installert innen utgangen av 2018, påpeker Svartsund.