Øvingsanlegget består av stolper, nettstasjon og kabelgrøfter ut til fordelingsskap. Her får elektroelever blant annet prøvd seg på stolpeklatring.

Ved Hønefoss videregående skole er det etablert et unikt øvingsanlegg for utdanning av fremtidens energimontører. Prosjektet er blitt til gjennom et samarbeid mellom skolen og Nettservice Ringerike.

Anlegget består av master, nettstasjon med SF6-anlegg, kabelgater og kabelskap. Så vidt man vet, er det ingen andre videregående skoler her i landet som har et slikt øvingsanlegg.

Buskerud fylkeskommune har gitt tilskudd til å bygge og drive anlegget over en treårsperiode.

Opplæringskontoret for elkraft, Ringeriks-Kraft Nett, Ensto, Nortelco, Elektroscandia og Aak Safety har også bidratt til å realisere prosjektet. Leverandørene har sponset eller tilbudt ulik type utstyr til spesielt gunstige priser.

Prosjektleder Kjetil Gaustadnes i Nettservice Ringerike har vært en pådriver for prosjektet, sammen med Knut Arve Skaalvik, fagansvarlig for elektroutdanningen ved Hønefoss videregående skole.

Øke rekrutteringen

–Vi er opptatt av å få tilbake energifaget, som har vært mer eller mindre fraværende i videregående de siste årene. Øvingsanlegget er et tiltak for å øke interessen blant elektroelevene på vg2 for energimontørfaget. Det skal bidra til å øke rekrutteringen til montøryrket. Vi satser lærlinger i Nettservice, og vi ønsker at disse skal være godt motiverte, sier Gaustadnes.

Han legger til at øvingsanlegget blir en viktig arena som kan bruker til opplæring og fagprøver som ikke kan utføres i ute felt.

­–Det blir lettere å knytte sammen teori og praksis når elevene kan øve på kabelbytte, stolpeklatring og ulike tilkoblingsmuligheter ute på skoleområdet, sier Skaalvik.

Begeistring

Faglæreren utrykker stor glede over at skolen nå kan tilby elektroelevene praktisk opplæring gjennom øvingsanlegget. Han viser til at de ikke budsjett verken til å bygge eller drifte et slikt anlegg. Uten samarbeidet med næringslivet, først og fremst Opplæringskontoret for elkraft og Nettservice ville det ikke vært mulig å realisere prosjektet.