Flommen på Sørlandet i oktober har så langt medført skader for en halv milliard kroner. Her fra Nomeland kraftverk. (Foto: Jon Anders Skau / Agder Energi)

Våkne medarbeidere i Agder Energi sørget for at selskapet fikk tappet ned kraftmagasinet Byglandsfjorden i dagene før storflommen. Dermed avverget de trolig langt større flomskader enn det som ble resultatet.

Kilde: Energi Norge

Storflommen som rammet Sørlandet i begynnelsen av oktober har så langt medført 3300 skader og kostet over 500 millioner kroner, ifølge Finans Norge. Skadene kunne imidlertid blitt langt større om det ikke hadde vært for meteorologen Tarjei Breiteig og hans kolleger i Agder Energi.

De forutså nemlig de store nedbørsmengdene over Sørlandet flere dager i forkant. Dermed kunne Byglandsfjorden i Otra-vassdraget tappes ned hele 1,7 meter før uværet satte inn. På den måten dempet de flommen i elven Otra.

Den 34 kilometer lange Byglandsfjorden strekker seg gjennom tre kommuner i Aust-Agder og er magasin for fem kraftverk i Otra-vassdraget.

Kunne vært femdoblet

– Om vi ikke hadde hatt demping i fjorden, ville flomtoppen ved Vennesla, som allerede var på 1100 kubikkmeter vann per sekund, blitt 600 kubikkmeter høyere, sier Breiteig i et intervju med TV2.

Det er lett å forestille seg at flomskadene langs Otra kunne blitt større og rammet langt flere, dersom Agder Energi ikke hadde frigjort plass til mer vann i Byglandsfjorden i dagene før regnet begynte å fosse ned. Elven renner gjennom Setesdal og helt ned til Kristiansand. Otteraaens Brugseierforening er regulant i vassdraget og ifølge deres beregninger kunne flommen blitt nær fordoblet om ikke reguleringen ble utnyttet som den ble.

– Vi er godt fornøyd med den gode og tidlige planleggingen som ble gjort i forkant, og hvordan vannet ble disponert under flommen, sier daglig leder Grunde Johnsen i Otteraaens Brugseierforening.

Får søke om flomtunnel

Det er ikke første gang kraftselskaper bidrar til å begrense flomskader. I oktober 2014 ble fem hus tatt av flommen og 39 boliger evakuert i Odda. I nabobygda Tyssedal, hvor vassdraget er regulert, kunne kraftselskapet holde igjen vann i magasinene slik at skadene ble minimale.

I fjor åpnet imidlertid Stortinget for konsesjonsbehandling av kraftproduksjon og flomdempende vanntunnel i nedre del av det vernede Opovassdraget i Odda. Slik kan en ta kontroll over vannmengdene og samtidig utnytte dem til produksjon av fornybar energi. Som i neste runde kan bidra til å bremse de klimaendringene som er årsaken til stadig hyppigere flommer.