Illustrasjonsfoto: SINTEF NGI)

Norsk Industri, Norges Rederiforbund og NORWEA mener Norge bør satse sterkere på utvikling av mulighetene i fornybar energi til havs og havvind spesielt.

Kilde: Norsk Industri

Dette var tema på et frokostmøtet som ble holdt 9. november, hvor rapporten «Havvind – et nytt norsk industrieventyr» ble lagt frem.

I rapporten bes regjeringen om å legge frem en ambisiøs nasjonal strategi som blant annet skal bidra til at norsk markedsandel i det internasjonale havvindmarkedet er 10 prosent av totalleveransene innen 2030. Videre må det legges til rette for demonstrasjonsprosjekter og fullskalaprosjekter i Norge for å fremme økt teknologieksport. Et tredje poeng er at teknologien har et potensiale for å redusere CO2-utslipp fra norsk sokkel ved at gassturbiner offshore delvis kan erstattes av flytende offshore-vind.