Sammenlignet med tredje kvartal 2016 har strømprisen øket med ni prosent. (Illustrasjonsfoto: Orkdal Energinett)

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 33,3 øre/kWh i 3. kvartal 2017. Dette er en oppgang på 9 prosent sammenliknet med 3. kvartal i 2016.

Kilde: SSB

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 95,2 øre/kWh i 3. kvartal 2017 viser nye tall i Elektrisitetspriser. Dette er en økning på over 5 prosent sammenlignet samme kvartal året før. Av den totale strømprisen for 3. kvartal 2017 utgjorde strømprisen 33,3 øre/kWh, nettleien 27,9 øre/kWh og forbruksavgiften på elektrisk kraft samt merverdiavgift 34 øre/kWh.

En viktig årsak til høyere strømpris i 3. kvartal 2017 sammenlignet med året før, er ifølge NVE høy eksport av elektrisitet som følge av uvanlig mye stans i svensk kjernekraft. Den økte prisen skal også ha sammenheng med et høyere prisnivå på kull.

Kontrakter med variabel pris fortsatt dyrest

Husholdninger med kontrakter med variabel pris hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2017, med en gjennomsnittlig strømpris på 36,0 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. For husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen, som er den vanligste kontraktstypen, var gjennomsnittlig strømpris på 32,3 øre/kWh.

Nye fastpriskontrakter med varighet på inntil ett år hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal 2017 med en gjennomsnittlig strømpris på 31 øre/kWh. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en veldig lav andel av totalt strømforbruk.