Dudgeon havvindpark utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia vil årlig produsere 1,7 TWh, tilsvarende forbruket til 410 000 britiske husholdninger. (Foto: Jan Arne Wold)

I går ble Dudgeon Offshore Wind Farm offisielt åpnet av Statkraft og partnerne Statoil and Masdar. Havvindparken på 402 MW er bygget utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia.

Kilde: Statkraft

Den offisielle åpningen foregikk i rådhuset i havnebyen Great Yarmouth.Milepælen passeres tre og et halvt år etter at investeringsbeslutningen ble fattet, og bare halvannet år etter at installasjonsarbeidene til havs ble innledet. Etter at den første turbinen ble reist på feltet i januar i år, er nå alle de 67 turbinene på 6 MW hver satt i drift. Vindparken vil årlige produsere 1,7 TWh, tilsvarende forbruket i 410.000 britiske husholdninger.

Statkraft har vært med i prosjektet siden oktober 2012, da selskapet kjøpte 30 prosent av prosjektet. Dudgeon-prosjektet er utviklet og bygget i samarbeid med Masdar (35%) og Statoil (35%). Statoil var operatør under utbyggingen og vil også være operatør i driftsfasen.

– Den vellykkede gjennomføringen av Dudgeon-prosjektet er et utmerket bevis på styrken og kulturen i partnerskapet mellom Statoil, Masdar og Statkraft. Prosjektet har innført nyskapende tekniske løsninger og har utviklet et tett og godt samarbeid med lokalsamfunn og leverandører. I tillegg har prosjektet skapt arbeidsplasser og vekstmuligheter i regionen. Dessuten er prosjektet gjennomført på planlagt tid, under budsjett og viktigst av alt; med gode HMS-resultater, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft.

Statkraft har siden 2009 spilt en betydningsfull rolle i den britiske havvindindustrien. Selskapet har jobbet aktivt for å redusere kostnadsnivået i bransjen og har bidratt til innovative løsninger for drift og vedlikehold. I dag er Statkrafts strategi å selge seg ut av havvindprosjekter, og har innledet prosesser for å selge eierandelene i Sheringham Shoal Offshore Wind Farm (40%) og Dudgeon Offshore Wind Farm (30%). I oktober solgte Statkraft sin andel i havvindprosjektet Triton Knoll (50%).

Mens selskapet selger seg ut av havvind, planlegger Statkraft vekst innenfor fornybar- teknologier som vannkraft, vindkraft på land, solkraft, fjernvarme og andre, nye teknologier. I Storbritannia utvikler, drifter og eier Statkraft vannkraftverk og vindparker på land, og er landets ledende tilbyder av kraftkjøpsavataler (Power Purchase Agreements).