I denne fredagskommentaren setter olje- og energiminister Terje Søviknes den pågående AMS-utrullingen i fremtidsrettet perspektiv. (Foto: Bjørn Inge Bergstuen)

For tiden gjennomføres den største moderniseringen av strømnettet på over 100 år. En viktig del av dette er nettselskapenes arbeid med å installere smarte målere (AMS).

Av: Olje- og energiminister Terje Søviknes

Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen automatisk til nettselskapet. Innen utgangen av 2018 skal alle norske strømkunder ha fått en slik måler.

For deg som strømkunde betyr dette at du ikke lenger må huske å lese av strømmåleren, og fakturaene for strøm og nettleie vil være basert på nøyaktige målerverdier. Du vil også få mer og bedre informasjon om ditt eget strømforbruk. Dermed kan du også styre strømforbruket på en smart måte.  Har du solceller på taket, kan du enklere få betalt dersom du produserer mer strøm enn du bruker.

Samtidig får nettselskapene mer presis informasjon om tilstanden i strømnettet. Dette vil på sikt bidra til mer effektiv drift og reduserte kostnader. De nye målerne kan for eksempel automatisk varsle nettselskapene om strømbrudd. Nettselskapet vil da umiddelbart vite akkurat hvor skaden har skjedd. Det blir enklere for nettselskapene å drive vedlikehold og ha oversikt over hvor mye nett det faktisk er behov for. Dette vil gi en sikrere strømforsyning og en mer kostnadseffektiv drift og nettutbygging.

Kostnadene knyttet til de nye målerne skal dekkes av nettselskapene. Det betyr høyere nettleie for deg og meg. Samtidig vil de nye målerne legge til rette for reduserte kostnader over tid hos nettselskapene, noe som på sikt betyr lavere nettleie for kundene.

Også på forbrukssiden er kraftsystemet i endring. Vi bruker ikke mer strøm enn før, men nye produkter som induksjonsovner og hurtigladere for elbil, gjør at vi bruker mer strøm på én gang. Dette skaper utfordringer for strømnettet vårt og behov for bedre nettkapasitet i korte perioder av døgnet.   

Ved å oppmuntre forbrukerne til å flytte noe av forbruket til tider med mindre belastning, kan vi unngå kostbare investeringer i strømnettet. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider nå med et forslag om innføring av effektbaserte tariffer. Det betyr at nettleien ikke bare avhenger av hvor mye strøm du bruker, men også hvor mye du maksimalt bruker på én gang. Med de nye AMS-målerne er dette enkelt å registrere.

Hensikten med effektbaserte tariffer er selvsagt ikke at folk skal vaske klær midt på natten. Det kan være brannfarlig! Det betyr heller ikke at du skal dusje i kaldt vann, eller at du ikke får lage maten din når du vil. Men ved å la være å plugge i elbilen rett etter jobb, eller forhåndstille varmekablene slik at de skrus ned mens du lager middag, kan du bidra til å redusere belastningen på strømnettet når den er på det høyeste. Samtidig får du en lavere nettleie.

Med ny teknologi og smarte løsninger kan slik styring av forbruket skje automatisk.Den nye strømmåleren kan fungere som en plattform for denne typen tilleggstjenester. For de aller fleste vil ikke nettleien endres i stor grad. Effekttariffer vil ikke påvirke den samlede nettleien nettselskapene henter inn, men hvordan den fordeles mellom kundene. 

Et moderne kraftsystem gir betydelige gevinster, men krever også økt oppmerksomhet om personvern og IKT-sikkerhet. Dette tar myndighetene på alvor. Det er du som sluttbruker som eier dine forbruksdata. Som tidligere vil både nettselskapet og kraftleverandøren din ha tilgang til disse slik at de kan fakturere forbruk og nettleie. Dersom andre selskaper vil ha tilgang til dataene, må de ha tillatelse fra deg. For å hindre misbruk av måledata eller at uvedkommende får tilgang til måleren din, stiller myndighetene strenge sikkerhetskrav til nettselskapene. Blant annet krypteres utvekslingen av data mellom nettselskap og kunde.

Samfunnets krav til forsyningssikkerhet for strøm øker. Jeg er trygg på at fordelene ved AMS, både for strømkundene og for kraftsystemet vil gjøre seg mer og mer gjeldende etter hvert som vi får erfaring med og utvikler systemet. Et smart nett er et sikrere nett.

Trykket første gang i bladet Vesterålen 26. oktober.