Med generelt sett gode tilganger på el fra kjernekraftverk, vind og vann ble oktober måned en god måned for strømkundene. (Illustrasjonsfoto: Linda Holmkrantz)

I oktober sank spotprisen for første gang siden juni. Det skyldes kraftig vind, økt produksjon ved atomkraftverkene i Sverige og økte ressurser innen vannkraften. I tillegg har måneden vært mild – den bitende vinterkulden har holdt seg borte.

Kilde: NTB Info for elskling.no

Gjennomsnittlig spotpris i oktober ble 26,2 øre/kWh for hele landet. Det er cirka 9 prosent lavere enn i oktober i fjor da prisen lå på 28,6 øre/kWh. For første gang siden juni ser vi en gjennomsnittlig spotpris som er lavere enn tilsvarende periode i fjor.

– Vi har hatt et mildt vær med en del nedbør i oktober og det er positivt at vannstanden stiger mye i magasinene. Da synker spotprisene og kunder med spotprisavtale får de etterlengtede lavere prisene. Men det er ikke før vi får et skikkelig vintervær at prisleiet blir utfordret skikkelig, sier Jens Regnström, leder av strømbyttetjenesten elskling.no.

Flere faktorer bidro til lavere strømpriser

Bakgrunnen for at strømprisen sank i oktober, består av flere faktorer:

  • Høy vindkraftproduksjon i Norden og Tyskland.
  • Vannkraftprodusentene slapp ut vann på grunn av oversvømmelser i Sør-Norge.

Dette presset prisene ned selv om det ble noe kaldere og etterspørselen økte.

Ifølge NVE ble vannkraftprodusentene også tvunget til å øke produksjonen i Sør-Norge mot slutten av oktober på grunn av varsler om mer regn med allerede fulle vannmagasin. Dette bidro til at kraftproduksjonen økte med 10 prosent for å gjøre plass til regnvannet. Samtidig steg strømproduksjonen i Sverige da det årlige vedlikeholdet av atomkraftverkene i Forsmark og Oskarhamn ble avsluttet i oktober.

– Tross det økte tilbudet av kraft mot slutten av oktober sank ikke prisene spesielt mye mot slutten av måneden. Årsaken var lave temperaturer som økte etterspørselen, sier Regnström.

Nå stiger strømforbruket

Med fallende temperaturer øker etterspørselen etter strøm. Det skyver strømprisene oppover. Nå nærmer vi oss vinteren og normalt øker nordmenns forbruk av strøm fra oktober hvert år. Det er da «gradestokken» kryper oppover, vi skrur på ovner og varmekabler. Og de som har elbil, må lade den oftere. En vanlig husholdning forbruker mer enn halvparten av strømmen mellom november og mars.

– I gjennomsnitt bruker norske husholdninger 65 prosent av strømforbruket på oppvarming av boligen. Derfor får vi en dobbel effekt på strømregningen hver vinter; vi bruker mer strøm og strømprisen øker etter sommersesongen. Heldigvis kan noen få tips spare mange tusenlapper for bevisste forbrukere, sier Jens Regnström, leder for elskling.no som er en tjeneste som sammenligner strømpriser.