Den hydrologiske balansen, som er summen av vann i magasiner, snø i fjellet og markvann, viser at det er mer tilgjengelige ressurser nå enn hva som er normalt for årstiden. (Illustrasjonsfoto: Tore Halvorsen)

Nå er det mer tilgjengelige ressurser enn hva som er vanlig på denne årstiden. Det minsker risikoen for vedvarende høye kraftpriser i vinter.

Kilde: LOS Energy

Markedet har lenge ventet på den varslede kulden som skulle legge seg over Norden. Men, prognosene de siste dagene utsetter vinterkulden. Det er nå ventet mer ustabilt, og til tider mildt og vått vær i Norden.

Fortsatt uenigheter i Tyskland
Kraftprisene svinger i takt med andre prisdrivende nyheter. Vi venter blant annet fremdeles på at regjeringspartiene i Tyskland skal komme til enighet. Trekløveret som forhandler ser ikke ut til å ha kommet noe nærmere en felles politisk plattform.

Det har vært noen lekkasjer fra forhandlingene på Twitter. Men, det er ingenting som antyder at de har kommet til enighet hva gjelder spørsmålene om nedstenging av kullkraft og innføring av en minimumspris på CO2.

Markedet er spent på utfallet av forhandlingene, og det er fremdeles en risikopremie i prisene for kontraktene fra 2020 og utover.

Svake priser 
Kontraktene som er nærmere levering, som for eksempel desember og 2018-kontrakten, har ikke styrket seg videre den siste uken. Kontraktene har heller reagert med en korreksjon tilbake. Årsaken er endringer i vær-prognosene.

I forrige uke antydet prognosene for Norden at vi gikk kaldere og tørrere tider i møte, men dette har snudd denne uken. Riktignok blir det opphold i nedbøren fra helgen og noen dager frem, men mot midten av neste uke mener meteorologene at lavtrykkene vil treffe Skandinavia. Da er det ventet plussgrader og nedbør.

Ressurssituasjonen er over normalen
Den hydrologiske balansen, som er summen av vann i magasiner, snø i fjellet og markvann, viser at det er mer tilgjengelige ressurser nå enn hva som er normalt for årstiden. Det gjør at det er mindre risiko for vedvarende høye kraftpriser gjennom vinteren.

Så sant det ikke kommer en langvarig kuldeperiode de kommende månedene, ser ikke markedet ut til å prise inn noe risiko for kommende vinter.