grytendal
Norhards rigg under boring med en diameter på hele 1500 millimeter ved Grytendal kraftverk i Nordland. Arkivfoto: NGKU

Nye grenser sprenges under byggingen av Grytendal småkraftverk i Bindal. Boringseksperten Norhard har slått sine tidligere rekorder ved å bore 555 meter med en diameter på hele 1,5 meter.

– Dette er en ny rekord på diameter for Norhard, sier prosjektleder Jon Olav Volden i NGK Utbygging (Norsk Grønnkraft).

Anlegget ligger ved Tosenfjorden i Bindal kommune i Nordland og mangler veiforbindelse. Alle materialer, maskiner og utstyr må fraktes drøyt to timer med ferje fra Holm/Vennesund til Kolsvika, skriver NGKU på sin hjemmeside.

Ferja Ramtind bruker drøyt to timer fra nærmeste veiforbindelse og inn til Norsk Grønnkrafts prosjekt ved Tosenfjorden. Foto: NGKU

Smertefri boring

Mandag i denne uka kom MF Ramtind med turbindelene samt kran fra Bolkan og montører fra Spetals Verk. Ferja fraktet samtidig tre fullastede betongbiler for å støpe fast turbindelene. Fra ferjekaia i Kolsvika er det ca. 2,5 km til anleggsområdet.

I slutten av september hadde Norhard gjennomslag i den retningsstyrte boringen i Grytendal, der godt og vel 555 meter med en diameter på 70 cm ble gjennomført på én måned. Kjetil Knutsen i Norhard kalte det en milepæl og uttalte da at Norhard aldri hadde vært med på en så smertefri boring.

21,8 GWh ny kraft

Grytendal kraftverk vil få en effekt på 6,5 MW og produsere 21,8 GWh årlig.

Kraftverket skal utnytte et fall på 164 meter. Fjellbygg AS står for legging av rør og bygging av kraftstasjon, dam og inntak.

NGKU overtok prosjektet Grytendal fra Nord-Trøndelag elektrisitetsverk (NTE) og satte i gang byggingen tidlig i 2017. Foto: NGKU