DSB tar grep for å koble DLE (Det Lokale Eltilsyn) til fremtiden. Prosessen er forankret i rapporten Elsikkerhet mot 2030. (Illustrasjonsfoto: ABB)

I vår tids raske teknologiske utvikling er elsikkerhet ferskvare. Betydelig økning i bruk av elektrisitet, på stadig nye områder, setter arbeidet på dette området i et nytt og mer krevende perspektiv. Dette tar DSB nå tak i.

I kjølvannet av rapporten Elsikkerhet mot 2030 trommet DSB for kort tid siden sammen til et bredt sammensatt bransjemøte om hvilke utfordringer dette representerer for DLE (Det Lokale Eltilsyn). Med ti år siden DLE-forskriften trådte i kraft synes tiden godt og vel moden for en revisjon. Det synes en samstemt elektronæring å være enig i.

På bransjemøtet, som ble gjennomført ved hovedkontoret til DSB i Tønsberg, ble det avgitt mange vel begrunnede synspunkter på arbeidet med elsikkerhet i sin nåværende form og organisering. Flere mente at DLE lider under mangel på kompetanse og kapasitet. Tilnærmet fravær av straffereaksjoner for brudd på elsikkerheten ble kraftig kritisert. Det samme ble ordningens byråkratiske organisering.

I sin oppsummering av tingenes tilstand løftet DSB-direktør Torbjørn Hoffstad blikket mot det videre arbeidet med å utvikle et tidstilpasset DLE. Han understreket blant annet betydningen av å sette prosessen i samfunnsmessig perspektiv, først og fremst verdiskapning og kostnadseffektivitet.

Blant de som deltok på møtet var NEK (Norsk Elektroteknisk Komite), Statens Vegvesen, Istad Kraft, BKK, Norges Bondelag, NKOM, Rejlers, Infratek, EL og IT Forbundet, NELFO, Energi Norge og Finans Norge.

Les mer om møtet i Tønsberg i kommende utgave av fagbladet Energiteknikk, som om kort tid vil være under distribusjon til sine abonnenter.