Ifratek er nå blitt en del av det verdensomfattende VICI-konsernet. (Foto: Infratek)

VINCI Energies, datterselskap av det internasjonale VINCI-konsernet, har overtatt eierskapet i Infratek fra investeringsfondet Triton.

Med dette blir Infratek koblet til et stort og ressurssterkt fellesskap som blant annet arbeider med infrastruktur innen energi, transport og kommunikasjon. VINCI Energies har operative aktiviteter i 52 land med til sammen 64 500 ansatte. Omsetningen i 2016 var på 10,2 milliarder euro. I dette inngår også Omexom, som med 250 selskaper i mer enn 40 land, er solid posisjonert i den strømmessige verdikjeden. Totalt har VINCI-konsernet 183 000 ansatte i 100 land.

Med 1350 ansatte er Infratek en betydelig leverandør i Norden innen strømnett, belysning og jernbane, samt markedsledende på bygging av ladestasjoner for elbiler. Selskapet hadde i 2016 en omsetning på tre milliarder kroner fordelt på virksomheter i Sverige, Norge (hovedkontor) og Finland. Infratek inngår i Omexom som en samlet enhet, og holdes primært sammen for å håndtere de nordiske markedene.

VINCI Energies har fulgt det nordiske markedet tett i flere år, blant annet med siktemål å utvide sin virksomhet i Norden innen energinæringen. At Infratek nå blir del av denne virksomheten tar vi som et tegn på tillitt, både til selskapet som sådan, våre ansatte og vår kompetanse, sier Lars Bangen, adm.direktør i Infratek, i en kommentar til oppkjøpet.