Illustrasjonsfoto: Wikipeda

Når Media City Bergen offisielt åpnes denne uken, er det med en svært miljøvennlig og effektiv teknologi for kjøling. Teknologien er basert på sjøvann hentet fra 110 meters dyp i Puddefjorden, og gir over 50 ganger mer energi tilbake enn det som puttes inn.

Kilde: BKK

Med denne utbyggingen kan BKK tilby kjøling til næringsbygg på hele Nygårdstangen, og i tillegg Dokken når det blir regulert til bolig og næringsvirksomhet. Det er også aktuelt å bygge ut kjøling til andre bydeler, uten at vi har konkrete planer foreløpig, sier prosjektleder Martin Horne i BKK.

BKK har investert rundt 40 millioner kroner i denne utbyggingen. I prosjektet samarbeider BKK med Universitetet i Bergen, som vil benytte sjøvann til marin forskning på Marineholmen og til energiformål i egne bygg.

Svært energieffektiv
BKK bygger ut en kapasitet på 10 MW kjøling i dette prosjektet, der Media City Bergen vil benytte 3,5 MW. I tillegg er det tilgjengelig kapasitet på 20 MW til videre utbygging til andre bydeler.

Sjøvann til kjøling er svært energieffektivt. Det kreves bare 1 kWh i pumpeenergi for å levere 50 – 70 kWh til kjøling. Til sammenligning vil en vanlig varmepumpe normalt gi 2 – 4 kWh energi tilbake for hver kWh du putter inn.

Kjøling bygger på det samme prinsippet som fjernvarme. Det kan beskrives det som fjernvarme med lav temperatur der teknologi og idé er omtrent lik.

– Vi tar i bruk tilgjengelig, lavverdig energi som allerede er tilgjengelig i samfunnet, sier Martin Horne.