Nettleien forventes å øke 30 prosent i løpet av de neste ti årene. Investeringene i nettet i perioden er beregnet til 131,1 milliarder kroner. Foto: Statnett

Statnett har kuttet kostnadene betydelig på enkelte av prosjektene sine. Anslaget for planlagte investeringer i kraftnettet de neste ti årene er nå redusert med ni milliarder kroner.

Distriktsenergi og Energi Norge har utarbeidet en prognose som viser at planlagte investeringer i kraftnettet de neste ti årene er redusert med om lag 7 prosent. Likevel vil nettleien øke med 30 prosent, skriver Distriktsenergi (tidligere Defo – Distriktenes energiforening).

– Sammenlignet med fjorårets analyse er investeringsprognosen de neste ti år redusert med 9 milliarder kroner fra 140,1 milliarder kroner til 131,1 milliarder kroner. Da har vi ikke regnet med mellomlandsforbindelser. I hovedsak skyldes dette et redusert investeringsnivå i Statnetts transmisjonsnett. Transmisjonsnett kan sammenlignes med riksveinettet for biler, sier daglig leder Knut Lockert i Distriktsenergi. 

– Vår analyse viser at om lag en tredel av investeringene vil skje i distribusjonsnettet, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi (tidligere Defo). Foto: Distriktsenergi

Store prosjekter fullført

I tillegg til at Statnett har redusert kostnadsanslaget på flere av sine prosjekter, skyldes nedgangen i forventede investeringer at store prosjekter som for eksempel Ørskog–Sogndal nå er satt i drift. Likevel skal store beløp investeres.

– Vår analyse viser at om lag en tredel av disse investeringene vil skje i distribusjonsnettet med 42 milliarder kroner. Dersom AMS-målerne på i overkant av 9,5 milliarder kroner inkluderes, vil om lag 40 prosent av investeringene komme i distribusjonsnettet, sier Knut Lockert til distriktsenergi.no.

Investerer i AMS

Resten av investeringene fordeles mellom regionalnettet og transmisjonsnettet. I de nærmeste to årene kommer distribusjonsselskapene primært til å investere i AMS-målere.

– Fra 2019 er det forventet at om lag 40 prosent av investeringene vil komme i nye investeringer, mens 60 prosent vil være reinvesteringer i gamle anlegg, sier Lockert. Han legger til at det skal investeres like mye i distribusjonsnettet de neste ti år som dagens verdi av hele distribusjonsnettet