Den høye andelen av elbiler i Norge gir et godt grunnlag for å tenke elbil og lagringskapasitet i kombinasjon med solceller, heter det i en kommentar til rapporten fra Capgemini. Foto: Sigurd Aarvig

Alle kunder forventer nå at leverandørene tilbyr mer kontroll og styring av eget energiforbruk, skriver Capgemini i sin Wemo-rapport 2017.

To hovedkonklusjoner i rapporten er at teknologiutvikling tvinger frem raske endringer i energisektoren, og at vekst i fornybar energi fortsetter å utfordre det tradisjonelle europeiske energimarkedet og flere av dets nøkkelaktører.

Astrid Laukeland, leder for energisektoren i Capgemini Consulting i Norge, mener at funnene i Wemo er svært relevante også for det norske markedet.

– Utviklingen stiller potensielt store krav til endring hos nettselskapene, sier Astrid Laukeland i Capgemini Norge. Foto: Capgemini

– Selv om vannkraft er nærmest enerådende i Norge på produksjonssiden, vil fallet i pris på PV-teknologi og utvikling på batteri- og lagringsteknologi kunne føre til at også norske forbrukere velger å gå over til egenproduksjon av strøm. Spesielt den høye andelen av elbiler i Norge gir et godt grunnlag for å tenke elbil og lagringskapasitet i kombinasjon med solceller, sier Laukeland.

Endring for nettselskapene

Bevisste forbrukere av smarte energiløsninger presser nå aktørene til å levere nye energitjenester. Både private kunder og bedriftskunder ønsker mer kontroll og styring av sitt energiforbruk, heter det i rapporten.

Eksempler på dette er selvforsyningsmuligheter, Smart Home, Smart Building, Smart Plant og fleksibilitet i strømforsyningen. Man ser også en økning i etablering av mindre, lokale energiforsyningsanlegg og handel av strøm basert på disse.

– Nye aktører som tilbyr smart strømstyring i hjemmet kombinert med tilrettelegging for salg av egenprodusert strøm, forenkler overgangen til «prosumer» for forbrukere i Norge. Denne utviklingen stiller potensielt store krav til endring hos nettselskapene, både Statnett, men spesielt regional- og distribusjonsnettseiere, sier Laukeland.

Ny prismodell for nettleie

I en kommentar til rapporten trekker hun også frem en konsekvens av den økende norske krafteksporten.

– Norge vil gjennom nye kabler til Tyskland og England ha økende eksport av strøm for å støtte Europas satsning på ny fornybar energi som solceller og vind. Dette vil sammen med trender mot mer desentralisert produksjon av strøm presse frem en endring i prisingsmodellen på nettleie, sier Astrid Laukeland.

Wemo står for World Energy Markets Observatory og kan leses i sin helhet her.