Håkon Ådland er direktør i Klepp Energi, som topper Distriktsenergis liste over Norges mest leveringspålitelige nettselskap.

Klepp Energi, Austevoll Kraftlag og Odda Energi tar pallplassene i norgesmesterskapet i leveringspålitelighet.

Av: Arvid Bekjorden, Distriksenergi 

– Lokale energiverk tar de første 13 plassene. Vi må helt ned til 14. plass for å finne et av de store energiverkene, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.

– Distriktsenergi har analysert leveringspåliteligheten blant 112 nettselskaper for 2016. Vi har inkludert både planlagte og ikke planlagte avbrudd i strømleveringen, samt lengden på avbruddene. NVE har vært svært behjelpelige med å gi oss grunnlagsmaterialet med sin avbruddsstatistikk, og vi takker for utmerket og rask service, sier Lockert. 

Dette er andre året Distriktsenergi gjennomfører kåringen av Norges mest leveringspålitelige nettselskaper. I fjor var det Hemsedal Energi som ble Norgesmester. 

Lokale energiselskap best på leveringspålitelighet

De lokale energiverkene er representert over hele listen fra topp til bunn når vi kårer de beste energiverkene på leveringspålitelighet. Likevel dominerer de lokale energiverkene toppen av listen.  Alle de 13 beste energiverkene er lokale.  Vi må helt ned på 14 plass for å finne et av de større energiverkene, som er Hafslund, sier Lockert. 

Hafslund var også best av de store i fjor med en 10. plass. I fjor var det Hemsedal Energi som vant kåringen foran Årdal Energi etterfulgt av Klepp Energi på tredjeplass.

Klepp Energi veldig fornøyd med seieren

Klepp Energi sin mangeårige direktør Håkon Ådland, er stolt over at selskapet er Norges mest leveringspålitelige og vinner foran Austevoll Kraftlag. 

Dette viser at vi er gode over tid, noe tredjeplassen fra i fjor også bekrefter. Det har vært en systematisk jobbing over lang tid som har gjort at vi er best i Norge på leveringspålitelighet. Vi har lagt luftlinjer i kabler og bygd solid og sikkert, sier Ådland. 

Klepp Energi har ca. 8500 kunder og holder til på Jæren i Rogaland. I tillegg til nettdrift driver selskapet med fjernvarme, gass, internett, TV og telefoni.

Austevoll Kraftlag følger hakk i hel

Adminstrerende direktør Geir Bergflødt i Austvoll kraftlag forteller at de har hatt en bevisst strategi på leveringspålitelighet og opplyser at de ansattes dyktighet og yrkesstolthet er en viktig årsak til at de er i toppen i Norge på dette området.  

Austevoll Kraftlag driver med bygging og drift av infrastruktur samt salg av energi og telekomprodukter. Produktene som tilbys er strøm, telefoni, tv og fiberbasert bredbånd. Kraftlaget har også ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av Austevoll vann og avløp sine anlegg. Austevoll Kraftlag er også en av de største eiere i IKT bedriften EBRU Technologies og Austevoll utviklingsselskap.

Odda Energi tar bronse

Direktør Per Bjarne Mosdal i Odda Energi er også veldig godt fornøyd med å komme på pallen. Odda Energi ligger i Hardanger og har ca. 6000 kunder, driver med nettdrift, kraftsalg, bredbånd og småkraft.