Med sine fornybare energiressurser er Norge i en unik posisjon for å bidra til et grønt Europa. (Illustrasjonsfoto: Østfold Energi)

I en rapport lagt frem på verdens klimatoppmøte (COP23) kommer det frem at kostnaden for å produsere fornybar energi forventes å bli halvert frem mot 2040. Norge leder an i utviklingen og kan bidra til å løfte resten av Europa bort fra kullkraft og såkalt skitten energi.

Kilde: Eaton

Rapporten, som er utarbeidet av Bloomberg New Energy Finance i samarbeid med energispesialisten Eaton og britiske REA (Renewable Energy Association), viser at kostnaden for å produsere sol- og vindkraft vil halveres frem mot 2040. Som følge av dette anslås det at mer enn halvparten av den europeiske kraftproduksjonen vil komme fra miljøvennlige kilder innen 2025.

– Fornybar energi vil snart være billigere å produsere enn energi fra skitne energikilder. Derfor ser vi nå store investeringer fra regionens største energiselskaper, som går fra fossile til fornybare energikilder. Europa ønsker et grønt skifte, og her får Norge en nøkkelrolle for å hjelpe regionen i lykkes med overgangen til et mer bærekraftig energiforbruk, sier administrerende direktør for Eaton i Norge, Jon Helsingeng.

Tre viktige økonomiske terskler
Analysen trekker frem tre såkalte vippepunkter/økonomiske terskler der fornybar energi fra sol, vind og ny teknologi som energilagring, blir mer lønnsom enn såkalt skitten energi:

  1. Det første vippepunktet er allerede nådd ettersom det i dag er mer lønnsomt å bygge ut ny energiproduksjon basert på fornybare kilder, som vind og sol, enn basert på fossile kilder
  2. Det neste punktet kommer før 2030, ved at det da vil være bedre totaløkonomi i å bygge ny fornybar energiproduksjon fremfor fortsatt drift av kull- og gasskraftverk
  3. Innen 2040 blir det billigere for bygg og boliger å produsere egen energi fremfor å kjøpe den fra strømselskapet

– Kunnskap om disse vippepunktene er enormt viktige. Det er lange planleggingshorisonter for energiinfrastruktur, og innsikt kan bidra til bedre beslutninger, sier Helsingeng.

Norges rolle i Europa

Norden er i en særstilling med høy og stabil tilgang på ren energi, der særlig Norge fremheves med sine 96 prosent vannkraft. Innen 2040 vil produksjonen av fornybar energi i store markeder som Tyskland og Storbritannia øke til henholdsvis 74 og 63 prosent. Økt bruk av vind- og solenergi i europeiske markeder vil gi en mer ustabil energiproduksjon, og skaper behov for teknologier som bidrar til å balansere forbruket. Eksempler på dette kan være fleksible løsninger for lading av el-biler. Dette grønne skiftet representerer en økonomisk mulighet for Norge til å eksportere ren energi.

– Vannkraftproduksjonen i Norden er lavest om vinteren da store deler av vannet har fryst, og størst om våren og sommeren når snøen smelter. Det motsatte gjelder for vindkraftproduksjon, som er høyest om vinteren når energietterspørselen er høy, og lavest om sommeren når energietterspørselen er lav. Vind- og vannkraft er derfor en god kombinasjon for det nordiske energisystemet, da energikildene komplementerer hverandre, sier Helsingeng, og forteller at en viktig del av løsningen også handler om holdningsendringer.

– Vi må bruke strømmen smartere her hjemme, slik at vi kan eksportere miljøriktig kraft til de som skal fase ut karbonbaserte energikilder. Disse viktige endringene kan gjøres uten nevneverdig innvirkning i nordmenns komfort og livsstil, takket være ny teknologi, sier Helsingeng.

Viktig å redusere forbrukstopper

I rapporten påpekes det at det vil være særlig viktig å utjevne såkalte forbrukstopper. Her vil energilagring bli viktig og det er derfor gunstig at prisen på batterier går jevnt nedover.

– Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har nylig lagt frem planer for oppgraderinger i strømnettet for de neste ti årene. Kostnaden anslås å komme på 140 milliarder kroner. Deler av dette kan unngås dersom vi bruker strømmen smartere. Energilagring gjør at bygg og boliger kan kjøpe strømmen når den er billigst, lagre den i batterier, og bruke den når prisene i markedet er høyest. Mange kan sågar tjene penger på strømmen, sier Helsingeng.

Rapporten er utarbeidet av Bloomberg New Energy Finance i samarbeid med energispesialisten Eaton og britiske REA (Renewable Energy Association). Målet har vært å kartlegge økonomiske faktorer som skal til for at Europa lykkes med å produsere mest mulig fornybar energi. Analysen ble lagt frem i dag på det globale klimatoppmøtet COP23 i Bonn i Tyskland.

Om BNEF

Bloomberg New Energy Finance (BNEF) hjelper virksomheter innen energi med å oppdage nye muligheter. Med et ekspertteam fordelt på seks kontinenter utarbeider BNEF uavhengige analyser og innsikter som gir beslutningstakere muligheten til å navigere i det voksende energimarkedet. Ved å ta i bruk de mest avanserte datasettene for fornybar energi i verden, og oversette dette til meningsfull innsikt gir BNEF kunnskap om fremtidens økonomi, rammebetingelser og finans som følge av voksende energiteknologi.  Bloomberg New Energy Finance henter kunnskap fra Bloombergs globale nettverk som består av 19000 ansatte fordelt på 192 lokasjoner, som generer 5000 nyheter hver dag.

Om Eaton
Eaton er en global teknologileder med løsninger for styring av elektrisk, hydraulisk og mekanisk energi for en mer effektiv, sikker og bærekraftig utnyttelse. I 2016 omsatte selskapet for 19,7 milliarder dollar. Eaton ønsker å forbedre livskvalitet og miljø gjennom å ta i bruk energiledelses teknologier og tjenester. Selskapet har rundt 95 000 ansatte og selger produkter i mer enn 175 land.

Om Renewable Energy Association
Renewable Energy Association representerer 600 produsenter av fornybar energi og er Storbritannias største interesseorganisasjon innen ren energi.