Det har vært omfattende elektrifisering i Mosambik, men fleste av landets fattige flertall har ikke tilgang. Billige og mindre solenergiløsninger må trolig til. (Foto: Ken Opprann)

Takket være norsk støtte over mange år kan Mosambik bli en regional strømgigant i Afrika.

Av: Jan Speed, Bistandsaktuelt 

Under den brutale borgerkrigen og i etterkant har Norge samarbeidet med Mosambik på energisektoren. I løpet av 40 år er det blitt 1750 kilometer med kraftlinjer, strøm til 280 000 mennesker og opplæring av 800 offentlig ansatte.

Småbyer der det vandret opprørere under borgerkrigen har fått gatelys. Distriktsykehus kan oppbevare vaksiner i kjøleskap og småbedrifter kan slå av forurensende dieselgeneratorer. Saboterte kraftlinjer er reparert og nye linjer er trukket.

I perioden 1980 til 2016 støttet Norge energisektoren i Mosambik med 2,4 milliarder kroner.

80 prosent av norsk energibistand har gått til finansiering av kraftproduksjon og utbygging av kraftnett.

I en fersk rapport trekker Norad en del lærdom fra samarbeidet:

  • Det er viktig med langvarig tilstedeværelse og gjensidig tillit
  • Det tar tid å utvikle kapasitet og kunnskapen må vedlikeholdes
  • Landsbyelektrifisering er dyrt og kan svekke kraftselskapet bunnlinje
  • Det er vanskelig å få private investeringer, spesielt på prosjekter som ikke er knyttet til det nasjonale strømnettet

Problemer

I etterkrigsårene har det statlige el-verket Electricidade de Mocambique EDM fortsatt å slite med mange problemer. Tidligere i år ble det oppdaget omfattende korrupsjon. Selskapet hadde i årevis betalt lønn til minst 300 personer som ikke eksisterte. Tidligere har selskapet fått mye kritikk for å gi det store aluminiumfabrikken i landet billig strøm, mens husholdninger måtte ut med betydelig mer. Men EDM har hele tiden slitt med generelt for lave strømpriser. Politikerne fryktet i mange år prisopptøyer fra vanlige innbyggere dersom prisene ble økt. Men de måtte til slutt innrømme at EDM-prisene var ikke bærekraftige. Både i år og i fjor økte strømprisene.

 Stor framgang og store behov

I Mosambik er 147 av landets 154 distrikter nå tilknyttet strømnettet. Likevel er 74 prosent av befolkningen fortsatt uten tilgang på strøm.

Det mangler ikke på framtidige prosjekter og behov. Norge har bidratt til at landets energimyndigheter nå har lover som gjør det mulig å tiltrekke seg flere private investorer, men det går tregt. Det skapte derfor begeistring at det norske firmaet Scatec Solar og Verdensbanken i fjor undertegnet en avtale med Mosambik om levering av 40 megawatt med solkraft til det nasjonale kraftselskapet EDM. Strømmen skal komme på nett neste år.

Fram mot 2027 regner Mosambik med at landet vil gå fra å være helt avhengig av vannkraft, til å bruke stadig mer gasskraft (rundt 46 prosent i 2027). Landet har funnet store gassreserver i havet helt nord i landet. Solenergi vil dekke i underkant av fem prosent av strømforsyningen. Kraft fra både den store Cahora Bassa-dammen og fra et mindre gassanlegg sør i landet eksporteres allerede i stor skala til krafthungrige Sør-Afrika. Landet har potensial til å bli den største kraftprodusenten i det sørlige Afrika.