Det er betenkelig at mens Norge er kommet langt i digitaliseringsprosessene, henger ikke sikkerheten like godt med, poengterte PST-sjef Benedicte Bjørnland under årets elsikkerhetskonferanse i regi av NEK. (Foto: Tore Halvorsen)

Morgendagens terrorist løper ikke rundt med bombebelte. Vedkommende sitter foran tastaturet, og har programmering som morsmål.

Sjef for Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, var rett på sak under åpningen av årets elsikkerhetskonferanse i regi av NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) for kort tid siden. Temaet var trussel mot kritisk infrastruktur i Norge, med vekt på hvor alvorlig den blir vurdert av PST.

Benedicte Bjørnland fremhevet at det er mange land som driver etterretning mot oss, med spesielt Kina og Russland i front. At oppmerksomheten i sterk grad er festet på kritisk infrastruktur er godt kjent. I et samfunn som blir stadig mer digitalisert er det viktig å blokkere for innsyn til det vi har behov for å beskytte.

Det betenkelig er at mens Norge er kommet langt i digitaliseringsprosessene, henger ikke sikkerheten like godt med. Dette gjør oss sårbare for uønsket innsyn i mye som vi nødvendigvis ikke vil dele med andre. De som står for dette har lite å frykte. Hackere er spesialister på å beskytte sin identitet.

I vår virksomhet på internett er det nødvendig å opptre med skjerpet oppmerksomhet. En uskyldig epost kan være utgangspunkt for mye mer. Melding fra en presumtivt seriøs avsender, kan være en godt skjult dekkoperasjon fra noen som ikke vil oss vel. En gylden regel er å ikke klikke på noe som du ikke vet hvor kommer fra, er det tydelige budskapet fra PST-sjef Bjørnland.

Les mer om dette i fagbladet Energiteknikk (nr. 8-17), som i disse dager er under distribusjon til sine abonnenter.