NVE har estimert den foreløpige inntektsrammen for 2018 til 16,9 milliarder kroner. Endelige inntektsrammer neste år vil være klare i begynnelsen av desember. (Illustrasjon: NVE)

NVE har beregnet foreløpige inntektsrammer for 2018 basert på tilgjengelige forutsetninger og data.

Kilde: NVE

Vi understreker at dette er foreløpige beregninger, og at det kan bli endringer i data og forutsetninger. Vi ber om at selskapene sjekker egne data og gir tilbakemelding om feil så snart som mulig og senest innen 22. november. 

Vi publiserer foreløpige inntektsrammer for å lette selskapenes jobb med tariffastsettelsen for det kommende året.

Samlet inntektsramme for 2018 er foreløpig estimert til 16,9 milliarder kroner. Dette er 0,3 milliarder kroner høyere enn varslet inntektsramme for 2017. Inntektsrammen for både 2017 og 2018 er korrigert ned som følge av at selskapene i 2015 og 2016 fikk rammer som samlet sett var høyere enn de faktiske kostnadene disse årene. For 2017 ble inntektsrammen korrigert ned med 1,3 milliarder kroner, mens den i 2018 blir korrigert ned med 0,88 milliarder kroner. 

I de foreløpige beregningene benytter vi estimert NVE-rente for 2018 på 5,88 % og estimert kraftpris for 2018 på 266,55 kr/MWh. For å inflasjonsjustere økonomiske størrelser fra 2016 til 2018-nivå har vi brukt faktorene 1,04 (KPI=102,8/108,4) og 1,05 (KPI-lønn=103,6/107,8). Vi bruker vanlig KPI på KILE-kostnader, og en prisindeks med arbeidslønn som dominerende faktor (KPI-lønn) på drifts- og vedlikeholdskostnader. 

Vi publiserer alt av grunnlagsdata som er benyttet i beregningene i menyen til høyre på denne siden. Data er hentet fra Økonomisk og teknisk rapportering (eRapp), teknisk anleggsregister (TEK) og andre databaser for rammevilkårsdata. Nytt i år er at fila «Aggregert TEK.xlsx» inkluderer selve utregningen av de vektede verdiene som brukes i DEA-analysene. 

Frist for melding om feil i datagrunnlag: 22. november

Dersom det oppdages feil i datagrunnlaget, ber vi om å bli opplyst om disse så snart som mulig, og senest innen 22. november 2017. Feil i datagrunnlaget vil bli tatt hensyn til ved beregning av endelig varsel om inntektsrammer.

Varsel om inntektsrammer for 2018

Endelig varsel om inntektsrammer 2018 sendes i starten av desember 2017.